Code import

Umbrello UML Modeller kan broncode importeren vanuit uw bestaande projecten om u te helpen met het construeren van een model voor uw systemen. Umbrello UML Modeller 2 ondersteunt ActionScript, Ada, C++, C#, D, IDL, Java™, Javascript, MySQL en Pascal, PHP en Vala-broncode.

Om klasses in uw model te importeren, selecteert u de menukeuze Assistent voor importeren van broncode... uit het menu Code menu. Selecteer in de bestandsdialoog de bestanden die klasse-declaraties bevatten en druk op Volgende > daarna op Importeren starten en Beëindigen. De klasses worden nu geïmporteerd en u zult ze aantreffen als deel van uw model in de boomstructuur. Merk op dat Umbrello UML Modeller geen enkel soort diagram aanmaakt om uw klassen te tonen, ze worden alleen in uw model geïmporteerd opdat u ze naderhand in welk diagram dan ook, kunt gebruiken.

Menu om broncode te importeren in Umbrello UML Modeller

Menu om broncode te importeren in Umbrello UML Modeller