Modellen bewerken

In Umbrello UML Modeller, zijn in principe twee manieren om de elementen in uw model te bewerken.

  • Modelelementen direct bewerken via de boomstructuur

  • Modelelementen bewerken via een diagram

Door gebruik te maken van de contextmenu's van de verschillende onderdelen in de boomstructuur bent u in staat om vrijwel alle elementen aan uw model toe te voegen, uit uw model te verwijderen en in uw model te wijzigen. Rechts klikken op de mappen in de boomstructuur geeft u de keuze om niet alleen de verschillende soorten diagrammen te maken maar ook, afhankelijk van of de gekozen map een use case-weergave of een logische weergave is, actoren, use cases, klassen enz..

Heeft u eenmaal elementen aan uw model toegevoegd, dan kunt u een element ook bewerken door middel van diens eigenschappenvenster. Dat kunt u vinden door de keuze Eigenschappen te selecteren uit het contextmenu dat verschijnt als u rechts klikt op de onderdelen in de boomstructuur.

U kunt uw model ook bewerken door elementen te maken of te wijzigen door middel van diagrammen. Meer details over hoe u dit moet doen worden in de volgende secties gegeven.