Instellingen voor de codegeneratie

Algemeen tabblad Instellingen voor de codegeneratie

Opties voor de algemene instellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Opties voor de algemene instellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Umbrello UML Modeller kan broncode genereren voor talrijke programmeertalen op basis van uw UML model om u te helpen van start te gaan met de implementatie van uw project. De gegenereerde code bestaat uit klasse declaraties, met hun methoden en attributen, dus u kunt de "blanke ruimte" invullen door de functionaliteit van uw klasse-operaties te verschaffen.

Taal

Kies de te gebruiken programmeertaal voor projecten. De geboden keuzes zijn ActionScript, Ada, C++, C#, D, IDL, Java, JavaScript, MYSQL, Pascal, Perl, PHP, PHP5, PastgreSQL, Python, Ruby, SQL, Tcl, Vala en XMLSchema

Mappen

Alle gegenereerde bestanden naar map schrijven: heeft een te bewerken veld voor het gewenste pad voor gegeneerde bestanden of optioneel een bladerknop om het pad te selecteren.

Header-bestanden uit deze map insluiten: indien geactiveerd, laat de gebruiker een pad specificeren in een bewerkbaar veld of kiest dit met een bladerknop.

Overschrijvingsprotocol

Wanneer de code is gegenereerd in de gespecificeerde map, bepaalt deze instelling wat er gebeurt als een bestand met dezelfde naam wordt gevonden.

 • Overschrijven van het bestand zonder een waarschuwing of optie.

 • Vragen of het bestand wordt overschreven of het hernoemen.

 • Een andere naam gebruiken wanneer een bestand al bestaat door het te herenoemen met een achtervoegsel.

Tabblad Instellingen voor het formaat van de codegeneratie

Opties voor de instellingen van het formaat voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Opties voor de instellingen van het formaat voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Uitvoerigheid commentaar

Documentatie-toelichting schrijven zelfs als deze leeg zijn Genereert toelichting voor klassen en functies zelfs als ze leeg zijn.

Toelichting schrijven voor secties zelfs als deze leeg zijn Schijft toelichtingen voor de privé, beschermde en publieke secties zelfs als ze leeg zijn.

Lijnen

Inspringtype: biedt een keuze tussen niet inspringen, tab of spatie.

Inspringafstand: laat de gebruiker het aantal spaties specificeren voor de keuze inspringen met tab of spatie.

Type regeleinde: is een keuze tussen de stijl van regeleinde van *NIX, Windows of Mac.

Taalopties

Opties voor de algemene taalinstellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Opties voor de algemene taalinstellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Deze pagina wijzigt voor elke programmeertaal geselecteerd onder het tabblad Algemeen opties. Op dit moment zijn alleen voor de C++ taal opties beschikbaar.

C++ codegeneratie

Documentatie

Stijl: geeft een keuze om ofwel "/** */" of "//" als de documentatiestijl te gebruiken

Algemeen

Onder het tabblad Algemeen van het tabblad Taalopties, staan verschillende opties voor codegeneratie.

 • Voorvoegsel van klasselid

  Een optie die een voorvoegsel biedt bepaald door de gebruiker, om toegevoegd te worden aan klasseleden wanneer code wordt gegenereerd.

 • Pakket als namespace

  Naamruimten bieden eem methode om naamconflicten in grote projecten te voorkomen. Symbolen gedeclareerd in een naamruimteblok worden placed in een genaamde scope geplaatst die voorkomt dat ze bij vergissing voor identiek genaamde symbolen in andere scopes worden gebruikt.

 • Virtuele destructors

  Hoewel destructors niet geërfd worden, als een basis klasse zijn destructor virtueel declareert, zal de afgeleide destructor het altijd overschrijven. Dit maakt het mogelijk om dynamisch toegewezen objecten van veelvormig type via pointers pointers naar de basis te verwijderen.

 • Lege constructors aanmaken

  Dit zal constructors genereren die lege accolades hebben.

 • Toegangsmethoden aanmaken

  Zal methoden genereren om toegang te krijgen tot gegevenstypes.

 • Operaties zijn inline

  Genereer de methoden als inline, maar compilers zijn vrij om niet de inline methode te kiezen.

 • Accessors zijn inline

  Methoden die toegang bieden tot de gegevens van klasse zullen inline worden gegenereerd, maar compilers zijn vrij om niet de methode niet inline te gebruiken.

 • Accessors zijn openbaar

  Methoden die gegenereerd zijn als publiek zullen beschikbaar zijn aan elk exemplaar van de klasse.

 • Ophalers aanmaken met voorvoegsel 'get'

  Dit zal het voorvoegsel "get" op de methoden zetten die de klassegegevens ophalen/teruggeven.

 • Voorvoegsel '[a-zA-Z]_' verwijderen uit namen van toegangsmethode

  Als een voorvoegsel was ingevoerd in Voorvoegsel van klasselid, zal dit verwijderd worden.

 • Toegangsmethoden beginnen met hoofdletters

  Dit maakt de eerste letter van de methodenaam een hoofdletter.

 • '\' gebruiken als documentatie-tag in plaats van '@'

  Een keuze van een tag om te gebruiken bij documenteren van parameters van een methode.

Genereren van de body van de Methode

Opties voor de algemene taalmethode-inhoud-instellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Opties voor de algemene taalmethode-inhoud-instellingen voor code generatie in Umbrello UML Modeller

Lijst

Heeft opties van QPtrList, vector en std::vector voor de lijst met type. Een te bewerken of te selecteren veld volgt om het in te voegen bestand te specificeren samen met een bladerknop om het in te voegen bestand te zoeken en te selecteren. Er is ook een optie om de lijst globaal te maken.

Tekenreeks

Opties van tekenreeks of QString voor het type tekenreeks. Een te bewerken of te selecteren veld volgt om het in te voegen bestand te specificeren samen met een bladerknop om het in te voegen bestand te zoeken en te selecteren. Er is ook een optie om de tekenreeks globaal te maken.