Capítol 3. La interfície d'usuari

La finestra principal del KXStitch

La finestra principal del KXStitch consisteix en una finestra de l'editor que a la imatge de dalt es mostra a la dreta amb tres finestres acoblades a l'esquerra. Les finestres acoblades proporcionen una vista prèvia del patró, la paleta de fils i una llista d'historial. Si s'importa una imatge, es mostrarà una finestra acoblada addicional que mostra una vista prèvia de la imatge original com a referència. Cadascuna d'aquestes finestres acoblades es pot moure a diverses vores de la finestra principal, separar de la vista o desactivar i tornar a activar.

Les seccions estan dividides per divisors, els quals es poden moure per a canviar la quantitat d'espai assignat a qualsevol de les seccions.

La disposició dels altres elements, la barra de menús, les barres d'eines i la barra d'estat és similar a les altres aplicacions KDE que executeu.

La barra d'estat a la part inferior de la finestra mostra diversos missatges d'estat.