Finestra de l'editor

La finestra d'edició principal mostra un patró de quadrícula i les escales superior i esquerra. Les escales poden tenir format en puntades, centímetres o polzades. L'editor és una vista desplaçable i ampliable del patró, i permet utilitzar les diverses eines d'edició per a modificar el vostre disseny.

Generalment, el botó esquerre del ratolí s'utilitza per a activar qualsevol de les eines en el patró. Els detalls de cadascuna de les eines i el seu ús es mostren a la secció Referència d'ordres.

La quadrícula mostra línies més gruixudes que divideixen les cel·les en grups. El nombre de cel·les per grup és configurable, el valor predeterminat és 10, com els colors per a les línies. Això és útil si esteu creant patrons sobre un llenç en color fosc que requereix línies de color més clares per al contrast.

Una opció del menú permet afegir imatges de fons a la finestra de l'editor, per a utilitzar-les com a plantilla per a afegir les puntades. Per a més informació, consulteu la secció sobre Crear els patrons.

Menú contextual

En emprar el botó dret del ratolí sobre l'editor, s'activarà un menú contextual que permet canviar el format de les escales i l'aparença visual de les puntades. També permet activar o desactivar les imatges de fons, les puntades, els repunts, la quadrícula i les escales.