Capítol 2. Característiques

La llista de característiques actual i altres característiques planificades es mostren aquí.

 • Creació de patrons nous

  • Mida definida per l'usuari

  • Selecció del color del material

  • Inserció d'imatges de fons per al seguiment

  • Importació de diversos formats d'imatge

  • Es permeten opcions d'importació

   • Limitació del nombre de colors

   • Limitació dels colors a una paleta específica

   • Escalat a una mida final

   • Admet la transparència a les imatges

   • Permet l'ús de puntades fraccionades

 • Edició de patrons existents, les eines d'edició inclouran

  • Rectangles oberts i emplenats

  • El·lipses obertes i emplenades

  • Polígons emplenats

  • Pintat

  • Línies

  • Esborrat de les puntades, nusos i repunts

  • Selecció del color des de les puntades existents

  • Intercanvi de dos colors

  • Substitució d'un color amb un altre

  • Text amb tipus de lletra i mides definides per l'usuari

  • Retalla, copia i enganxa àrees rectangulars

  • Desfer i refer il·limitat

  • Emmirallar horitzontalment i verticalment

  • Gir en 90, 180 i 270 graus en sentit antihorari

  • Canviar la mida del llenç

   • Ampliar el llenç a esquerra, dalt, dreta i a baix

   • Escapçar el llenç al patró

   • Escapçar el llenç a la selecció

   • Inserir files i columnes

   • Centrar el patró sobre el llenç

  • Conversió entre els esquemes de fils

 • Ús de cabdells de fil estàndard, DMC, àncora, etc.

 • Creació de cabdells de fil personalitzats

 • Creació de colors nous per a qualsevol cabdell de fil

 • Desar / Carregar la paleta actual

 • Ús de puntades estàndard

 • Gestor de la biblioteca de patrons

  • Creació d'una biblioteca de patrons nova

  • Inserir una biblioteca de patrons en un disseny

  • Arrossegar i deixar anar des de la biblioteca al patró

  • Arrossegar i deixar anar des d'una biblioteca a una altra

  • Assignar pulsacions de tecla als patrons per a utilitzar amb l'eina Alfabet

 • Ús lliure de repunts

 • Impressió de patrons completats i claus de fil

  • Imatge del patró

  • Instruccions

  • Clau del fil i resum de la puntada

  • Gràfic de patrons amb un mapa de pàgina

  • Quadres de text

 • Mapatge de símbols als fils

 • Especificar el nombre de fils per a les puntades i repunts

 • Calibratge dels colors del fil

Es poden realitzar sol·licituds de noves característiques al Sistema de seguiment d'errors del KDE.