Finestra de la paleta

La finestra Paleta mostra els colors del fil actualment en aquesta paleta de patrons com a blocs de color, i de manera opcional amb els símbols associats amb cada color. En moure el punter del ratolí sobre un bloc de color, apareixerà un consell d'eina mostrant el número i el nom del color. En fer clic sobre un color, se seleccionarà aquest color per a la funció següent de pintura o dibuix.

Menú contextual

En emprar el botó dret del ratolí sobre la vista Paleta, s'activarà un menú contextual que permet realitzar diverses funcions sobre la paleta. Per a obtenir més detalls sobre el seu ús, vegeu la referència d'ordres.