El diàleg de configuració

Aquest diàleg permet configurar una sèrie d'elements del KXStitch.

La majoria de les opcions s'expliquen per si mateixes. Les caselles de selecció habiliten o inhabiliten diverses funcions o elements. Les llistes de selecció permeten la selecció del format requerit per aquests elements.

Podreu tornar al conjunt predeterminat de paràmetres amb el botó Per omissió.