Werken met citaten

Bij werken met een bibliografie, kunnen citaten voor de nu geselecteerde items gegenereerd worden en gebruikt in verschillende andere toepassingen. Een citaat in bibtex-formaat kan gekopieerd worden naar het klembord en dan in een latex-bestand geplakt. Bibtex citaten kunnen ook een externe toepassing verzonden worden zoals LyX of Kile met gebruik van de zogenaamde lyxpipe.