Algemene tips

Dit is de lijst met tips in de lijst "Tip van de dag" voor Tellico.

Tip

Als een boek meer dan een auteur heeft, zou u de namen moeten scheiden door een puntkomma, zodat Tellico weet dan dat deze gescheiden moeten worden en apart gebruikt. Elk ander veld waar meerdere waardes zijn toegestaan moeten worden ingevuld op dezelfde manier met een puntkomma (;) die iedere waarde scheidt.

Tip

U kunt wijzigen welke velden in de lijstweergave getoond worden door rechts te klikken op de kolomkop.

Tip

U kunt velden toevoegen, bewerken of veranderen in de verzameling met behulp van Dialoog voor velden in verzameling. De pijlknoppen onder de veldlijst kunnen gebruikt worden om de positie van het veld in de lijst te veranderen waardoor de plaats in de item-editor wordt gewijzigd.

Tip

Als u wilt filteren op een veld Keuzevak, zou een waarde "waar" moeten worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld alle science fiction boeken die u nog niet hebt gelezen wilt tonen, kies dan de knop Voldoe aan alle van de volgende en stel als eerste regel in dat "Genre" bevat "Science Fiction" (geen aanhalingtekens) en de tweede regel dat "Gelezen" "bevat niet" "waar" (geen aanhalingstekens).

Tip

Wanneer een speciaal teken wordt gebruikt in het snelfilter, zal de tekst geïnterpreteerd worden als een reguliere expressie. Om alleen boeken die bijvoorbeeld door Weber of Bujold zijn geschreven te tonen, type dan "weber|bujold" (geen aanhalingstekens) in het filtervak.

Tip

U kunt meer dan een item tegelijk bewerken door de Shift- of Ctrl-toets in te drukken en meerdere items te selecteren.

Tip

U kunt een bestaande boekenverzameling kunt omzetten naar een bibliografie, die vervolgens kan worden geëxporteerd naar het formaat BibTeX of BibTeXML.

Tip

Als meer dan één veld is opgemaakt als een naam, dan wordt een extra groep genaamd "Mensen" toegevoegd aan de verzameling, zodat auteurs en editors gesorteerd kunnen worden of bijvoorbeeld samen afgedrukt.

Tip

U kunt het uiterlijk van de afdruk aanpassen door het bestand tellico-printing.xsl te wijzigen. Het bestand geneert HTML en de CSS binnen het stylesheet regelt dingen als het lettertype, de marges, etc.

Tip

Dubbelklikken op een item opent de Itembewerker.

Tip

U kunt HTML-tags aan elke Paragraaf-veld voor formattering toevoegen, zoals <b>bold</b> of <i>italic</i>.

Tip

In de Kolomweergave kunt u op een letter op het toetsenbord drukken om naar het volgende item te springen dat met die letter begint.

Tip

U kunt verkregen waarden combineren met waarden uit meerdere velden in een enkele waarde. Activeer eenvoudig het afgeleide waardevakje en gebruik een waardesjabloon gelijkend op "Waarde: %{fielda}%{fieldb}" waar %{...} vervangen wordt door de van toepassing zijnde veldwaarde. Dit is nuttig om meerdere waarden in een enkel veld te verzamelen, bijv. Voor betere groepering en om velden met verschillende typen te combineren door respect te tonen voor juiste sortering op hetzelfde moment. Beschouw bijvoorbeeld een nummerveld gevolgd door een text subveld met items b, 14a.