Hoofdstuk 2. Hoofdconcepten

Gebruikersinterface

Het Skrooge venster bestaat uit een hoofdgebied, omringt door docks, en een statusbalk. Docks kunt u sluiten en heropenen, en links of rechts van het hoofdgebied plaatsen.

Het hoofdgebied

Dit is de plek waar Skrooge de informatie toont waarin u geïnteresseerd bent. Het kan vele tabs hebben, elk met de de door u toegewezen weergave.

Docks

Vele KDE programma's hebben docks. Ze zijn een onderdeel van het programmavenster, en u kunt ze verplaatsen, op elkaar stapelen, sluiten, of zelfs van het hoofdvenster losmaken.

Enige voorbeelden van dock-indelingen:

Docks van Skrooge zijn:

Paginakiezer

De paginakiezer is een dock waar u de weergave kunt selecteren die in het geselecteerde tab of een nieuwe tab te zien moet zijn. Om een nieuwe tab te openen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het klikken op de geselecteerde weergave.

Tip

U kunt deze lijst aanpassen door het contextmenu bij deze lijst te gebruiken.

De paginakiezer

Elke context zal beschreven worden in een apart hoofdstuk van dit handboek.

Bladwijzers

Stelt u zich voor dat u de weergave per rekening moet aanpassen: elke rekening moet in een eigen tab weergeven worden, met misschien in elke tabel verschillende kolommen. De eerder genoemde methode zal dan niet werken omdat het van toepassing is op alle zelfde type tabs.

De oplossing is hier dat u elke individuele tab opslaat als een bladwijzer. Net zoals in een web browser, kunt u de bladwijzers in hiërarchische mappen met bladwijzers opslaan, die in de Browser voor bladwijzers zichtbaar zijn:

De browser voor bladwijzers

Om een bladwijzer te creëren, selecteert u een pagina in de paginakiezer waarvoor u een bladwijzer wilt maken, en wijzigt de inhoud totdat naar wens is. Als u hiermee klaar bent, in de dock voor bladwijzers, dan opent u het contextmenu, en selecteert Bladwijzer aanmaken voor huidige pagina.

Elke bladwijzer of map met bladwijzers kunt u laten "autostarten", bijv. het zal automatisch worden geopend bij het starten van Skrooge. Op deze manier kunt u de standaardindeling van Skrooge volledig aanpassen.

U kunt voor elke bladwijzer en elke map met bladwijzers de tekst en het pictogram wijzigen.

Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren

Skrooge voert het ongedaan maken/opnieuw uitvoeren op een nogal gewone manier uit, behalve dat u elke handeling ongedaan kan maken of opnieuw kan uitvoeren, zelfs als deze meerdere dagen geleden was uitgevoerd. De standaardinstelling is dat de geschiedenis bij het afsluiten van Skrooge niet word verwijderd (u kunt dit gedrag in de instellingen wijzigen), wat inhoudt dat u ongeveer alles tot aan de creatie van het document ongedaan kan maken.

Om de bestandsgrootte niet uit de hand te laten lopen, is de standaardinstelling van Skrooge zodanig dat het een geschiedenis van 50 entries bewaart. U kunt in de instellingen deze waarde wijzigen.

Skrooge heeft een dock met een lijst van alle acties die u ongedaan kunt maken.

De geschiedenis-browser

De geschiedenis-browser heeft drie kolommen:

 • Een pictogram geeft de status van de actie aan. Een gele met de klok meedraaiende pijl houdt in dat u de actie ongedaan kan maken. Een groene met de klok meedraaiende pijl houdt in dat u de actie opnieuw kan uitvoeren.

 • De beschrijving van de actie

 • de datum waarop de actie is uitgevoerd

 • Het symbool van een floppy disk houdt in dat deze actie correspondeert met een opgeslagen status, bijv. het document was onmiddellijk na deze actie opgeslagen.

Om een actie ongedaan te maken, of een actie weer uit te voeren, dubbelklikt u erop.

Eigenschappenbewerker

Een minder bekende functionaliteit in Skrooge is de mogelijkheid om eigen eigenschappen aan elk object toe te voegen. Bijvoorbeeld, u wilt wellicht de naam en telefoonnummer van een bankfunctionaris aan een bankrekening toevoegen, omdat hij/zij uw contactpersoon is. Of misschien een bestand aan een handeling verbinden, zoals de scan van een kassabon.

Dit kunt u bereiken met de eigenschappenbewerker, wat een dock op zichzelf is.

De eigenschappenbewerker, met een aanhangsel

Als dit dock zichtbaar is, dan zal het de eigen eigenschappen van het geselecteerde object (Voor: Selectie) of van alle objecten (Voor: Alles) , of het een rekening is, een handeling, categorie, eenheid... Met deze dock kunt u eigenschappen creëren, bijwerken of verwijderen.

Een eigenschap kan zijn:

 • Een eenvoudige tekenreeks

 • Een gekopieerd bestand onafhankelijk van het formaat (odt, png, pdf, ...). Dit houd in dat het bestand in het Skrooge document is geplakt. Dit bestand kunt u daarna vanuit Skrooge openen door op de betreffende knop te klikken. Let op, alle wijzigingen in het originele bestand worden niet doorgegeven aan het exemplaar opgeslagen in het Skrooge document.

 • Een link naar een bestand onafhankelijk van het formaat (odt, png, pdf, ...). Dit houd in dat het bestand niet in het Skrooge document is geplakt en alleen maar is gelinkt. Dit bestand kunt u daarna vanuit Skrooge openen door op de betreffende knop te klikken.

 • Een link naar een http-pagina. voorbeeld: de website van uw bank.

Toegevoegde eigenschappen zijn in een kolom in de tabellen te zien.

Berichtenlijst

In dit dock kunt u alle getoonde berichten bestuderen.

De lijst met berichten

Elke context zal beschreven worden in een apart hoofdstuk van dit handboek.

Meerdere tabbladen

Skrooge die verschillende tabbladen toont

Skrooge kan verschillende tabbladen tonen. U kunt zoveel tabbladen toevoegen als u wilt, ieder met de door u gewenste informatie. De bovenstaande schermafbeelding toont 4 tabbladen (rekeningen, handelingen en twee grafieken).

Bewerkingspanelen

In de meeste weergaven van Skrooge, bewerkt u items in een bewerkingspaneel onderaan de pagina.

Knoppen voor het tonen of verbergen van de bewerkingspanelen van de handelingen.

Wanneer een weergave meer dan een bewerkmodus heeft, laten knoppen u er tussen kiezen. In de bovenstaande schermafdruk zijn er vier knoppen om verschillende bewerkmodi te kiezen voor Handelingen: "Standaard", "Gesplitst", "Overmaken" en "Aandelen". Om maximale ruimte voor zichtbaar maken van informatie, speciaal op kleine schermen, kunt u bewerkingspanelen van weergaven verbergen of tonen. In de bovenstaande schermafdruk als u op de knop voor de huidige modus klikt om selectie ongedaan te maken, zal het bewerkingspaneel worden verborgen.

In bewerkingspanelen worden alle numerieke velden geïnterpreteerd. Dit houd in dat u wiskundige uitdrukkingen zoals deze kunt invoeren:

 • 5*3+10

 • 5*(3+10)

 • Math.sin(10)

Tabellen

In Skrooge, kunt u alle tabellen aanpassen. Door boven de kop van een colum het contextmenu te openen (meestal door rechtsklikken), ziet u een menu verschijnen:

Een tabel aanpassen
Kolommen

Het uiterlijk van de kolom aanpassen

Uiterlijk tonen

Gebruik een voorgedefinieerde set kolommen. De "standaard" set toont meestal alle kolommen. Bij diverse soorten tabellen kunnen er ook andere voorgedefinieerde sets bestaan .

Grootte wijzigen naar inhoud

De grootte van alle kolommen aanpassen om de inhoud te laten passen.

Automatisch grootte wijzigen

Indien ingeschakeld, kunt u niet meer handmatig de grootte van de kolommen instellen, Skrooge zal dit automatisch doen gebaseerd op de inhoud van de kolommen.

Lijst van getoonde kolommen

Toont een lijst met kolommen die u in deze tabel kan tonen. Diegene die op dit moment te zien zijn, hebben een vinkje. Verwijder het vinkje om te verbergen, plaats het vinkje om het weer te laten zien. De toegevoegde eigenschappen zijn ook selecteerbaar om als kolom te tonen.

Gegroepeerd op

Kies hoe u de regels wilt groeperen.

Geen

Geen groepering.

Gesorteerde kolom

De regels zullen worden gegroepeerd op de kolom waarop de sortering is toegepast.

Lijst met kolommen

Toont een lijst van alle kolommen die u kunt gebruiken voor een groepering.

Wisselende rijkleuren

Wisselt voor elke rij de gebruikte kleuren om. De gebruikte kleuren zijn gebaseerd op het gekozen KDE kleurenschema.

Exporteren

Exporteert de tabel naar een extern bestand. Ondersteunde bestandsformaten zijn pdf, csv, html, SVG, odt en txt.

U kunt ook op de kop van een kolom klikken om de kolom te selecteren waarop u wilt sorteren, of om de kolompositie te wijzigen door ze naar links of naar rechts te verslepen.

De tabel filteren

Tabelmenu tonen

In alle weergaven van Skrooge zult u een afrolmenu "Tonen" vinden waarmee u beperkt wat de tabel toont.

Zoeken terwijl u typt

Zoekvak

In alle weergaven van Skrooge zult u een zoekveld vinden waarmee u de tabel filtert om alleen de lijnen weer te geven die overeenkomen met wat u typt:

 • In een handelingenweergave zal het de handelingen met de ingevoerde tekst filteren, uit welke kolom dan ook (datum, begunstigde, categorie, commentaar...)

 • In een rekeningweergave zal het de rekeningen met de ingevoerde tekst filteren, uit welke kolom dan ook (bank, rekeningnaam, nummer...)

 • In een getoond rapport zal het de grafiek, gebaseerd op dit filter, opnieuw tekenen

 • In een... wel, u begrijpt het idee, toch?

Tip

De opdrachtregel voor het filter moet de volgende regels volgen:

 • Zoeken is hoofdletter-onafhankelijk. Daarom zijn table, Table, en TABLE allemaal hetzelfde.

 • Als u een woord of een aantal woorden in het zoekvak invoert, dan zal het programma de tabel doorzoeken om alleen die regels te tonen waarin deze woorden voorkomen (logische operator AND).

 • Als u (logische operator OR) enkel regels wilt toevoegen, dan moet u uw woord laten voorafgaan door een "+".

 • Als u regels wilt (logische operator NOT) verwijderen, dan moet u uw woord laten voorafgaan door "-".

 • Als u alleen een kolom wilt doorzoeken, dan moet u uw woord laten voorafgaan door de kolomnaam, zoals: col1:word.

 • Als u het karakter ":" in de waarde wilt gebruiken, dan moet u de kolomnaam als volgt specificeren: col1:waarde:rest.

 • Als u wilt naar een zin of een uitdrukking waarin spaties voorkomen, dan moet u het in aanhalingstekens plaatsen, zoals: "ja, dit is een zin".

 • U kunt ook "<" en ">" als operator gebruiken.

Enkele voorbeelden kunnen helpen bij het uitleggen:

 • +val1 +val2 => Houd regels die val1 OF val2 bevatten

 • +val1 -val2 => Houd regels die val1 maar NIET val2 bevatten

 • "abc def" => Houd regels die de zin "abc def" bevatten

 • "-att:abc def" => Verwijdert regels waarbij in een kolom genaamd abc de lettercombinatie "abc def" voorkomt

 • abc:def => Houd regels waarbij in een kolom genaamd abc de lettercombinatie def voorkomt

 • :abc:def => Houd regels waarbij de lettercombinatie "abc:def" voorkomt

 • Date>2015-03-01 => Houd regels waarbij de Date-eigenschap (datum) groter is dan 2015-03-01

 • Amount<10 =>Houd regels waarbij de eigenschap Amount kleiner is dan 10

Aangepaste inhoud opslaan

Zoals in het vorige hoofdstuk uitgelegd, kunt u tabellen compleet naar wens aanpassen. Maar u wilt waarschijnlijk niet alle aanpassingen kwijt raken als u een tab sluit. Er zijn twee manieren om deze aanpassingen te bewaren.

Paginastatus opslaan

Met deze optie kunt u de huidige tab-instellingen opslaan als de standaardinstelling die altijd zal worden gebruikt bij het openen van deze pagina. Bijvoorbeeld, u wilt wellicht dat uw Dashboard vier 4 widgets heeft, met de door u gekozen indeling. Nog belangrijker is dat u wilt dat het Dashboard er altijd hetzelfde uitziet, u wilt immers niet de aanpassingen iedere keer bij het openen herhalen.

Om dit te doen, past u éénmaal de instellingen naar wens aan, waarna u voor de getoonde pagina de tab-instellingen als de standaardinstelling opslaat. U slaat de standaardinstelling op door het contextmenu te openen en daarna Paginastatus opslaan te selecteren. Als u voor een pagina meerdere instellingen wilt bewaren dan moet u bladwijzers gebruiken.

Contextmenu bij tabs

Een snellere manier is het klikken op het symbool van een floppy disk dat u links van de tab-titel ziet nadat u de standaardinstelling van een tab heeft gewijzigd.

Massaal bijwerken

In Skrooge, is het mogelijk om een aantal geselecteerde items massaal in een keer bij te werken . Hoewel dit het meest bruikbaar is bij handelingen, kunt u het ook gebruiken bij rekeningen, eenheden, geplande handelingen...

De manier waarop u dit doet is vrij eenvoudig : selecteer de items die u wilt wijzigen, stel de eigenschappen in op de waarde die van toepassing is op alle items, en klik op Toepassen. Alle eigenschappen waar u geen waarde voor heeft ingesteld, worden bij deze items niet gewijzigd.

Stel de betaalwijze in op "Credit Card" en de begunstigde als "ACME" bij de geselecteerde handelingen.

Bijgewerkte handelingen

Opmerking

Het is expres onmogelijk om de datum of de hoeveelheid te wijzigen bij massaal bijwerken

Statusbalk

De statusbalk is een kleine sectie aan de onderkant van het Skrooge-venster, met diverse informatie tijdens uw werk. Het heeft een voortgangsbalk en een knop voor annuleren, voort het geval dat u een langdurige taak wilt onderbreken, zoals het importeren van een groot bestand.

De voortgangsbalk van Skrooge