Het handboek van Kwave

Thomas Eschenbacher

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 20.07.70 (2020-07-06)

Kwave is een eenvoudige geluidsbewerker gebouwd op KDE-frameworks; 5.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Kwave hulpbronnen
Revisiegeschiedenis van Kwave
2. Basisbegrippen over digitaal geluid
De analoge wereld
Digitalisering
Voorbeeld van codering
Voorbeelden van formaten
3. Kwave gebruiken
Modus gebruikersinterface
Opdrachtregel
Lijst met bestanden of commando's
GUI-type
Qt Toolkit opties
Opstartopties
Bestanden openen en opslaan
Ondersteunde bestandsformaten
Converteren naar en van .wav
Formaat van ASCII bestanden
Een nieuw bestand aanmaken
Opnemen
Afspelen
Bestandseigenschappen
Zoomen en navigeren
In- en uitzoomen
Links en rechts verschuiven
Het overzicht gebruiken
Verticale zoom
Hoe te selecteren
Kanalen selecteren
Samples selecteren
Klembord
Slepen en loslaten
4. Automatisering en scripts maken met Kwave
Algemene syntaxis
De commandoregel gebruiken
Script bestanden van Kwave
Algemene structuur
Commentaar en lege regels
Beëindigen
Labels
Overzicht van de commando's
a
about_kde
add_track
c
clipboard_flush
close
continue
copy
crop
cut
d
delayed
delete
delete_track
dump_metadata
e
expandtolabel
f
fileinfo
forward
g
goto
i
insert_at
insert_track
l
label:add
label:delete
label:edit
loadbatch
loop
m
menu
msgbox
n
newsignal
next
o
open
openrecent
p
paste
pause
playback_start
plugin
plugin:execute
plugin:setup
prev
q
quit
r
redo
redo_all
reenable_dna
reset_toolbars
revert
rewind
s
save
saveas
saveselect
select_gui_type
select_track:all
select_track:invert
select_track:none
select_track:off
select_track:on
select_track:toggle
selectall
selectnext
selectnextlabels
selectnone
selectprev
selectprevlabels
selecttoleft
selecttoright
selectvisible
start
stop
sync
u
undo
undo_all
v
view:scroll_end
view:scroll_left
view:scroll_next
view:scroll_next_label
view:scroll_prev
view:scroll_prev_label
view:scroll_right
view:scroll_start
view:zoom_all
view:zoom_in
view:zoom_normal
view:zoom_out
view:zoom_selection
w
window:activate
window:cascade
window:click
window:close
window:minimize
window:mousemove
window:next_sub
window:prev_sub
window:resize
window:screenshot
window:sendkey
window:tile
window:tile_vertical
5. Plug-ins
Referenties naar plug-ins
about (Over kwave)
amplifyfree (Vrij versterken)
band_pass (Banddoorlaatfilter)
codec_ascii (ASCII Codec)
codec_audiofile (Audiofile Codec)
codec_flac (FLAC Codec)
codec_mp3 (MP3-codec)
codec_ogg (Ogg Codec)
codec_wav (WAV-codec)
debug (Debugfuncties)
export_k3b (naar K3b project exporteren)
fileinfo (Bestandsinformatie)
goto (Ga naar positie)
insert_at (Invoegen op)
lowpass (Laagdoorlaatfilter)
newsignal (Nieuw signaal)
noise (Ruisgenerator)
normalize (Normalisatie)
notch_filter (Notch-filter)
pitch_shift (Pitch Shift)
playback (Afspelen)
record (Opnemen)
reverse (Omdraaien)
samplerate (Conversie van samplesnelheid)
saveblocks (Blokken opslaan)
selectrange (Reeks selecteren)
sonagram (Sonagram)
stringenter (Voer commando in)
volume (Volume)
zero (Nulgenerator)
6. Vragen en antwoorden
7. Dankbetuigingen en licentie
Belangrijkste auteurs
Belangrijke medewerkers
Kleine bijdragen, houders van copyright en anderen
Met dank aan
A. Bestandsinformatie