Розділ 2. Настанови

Створення проєкту

Новий проєкт можна створити за допомогою натискання кнопки Створити проєкт або вибору пункту шаблона проєкту на панелі запуску.

Програма створить проєкт із типовими значеннями, які визначено у параметрах роботи програми, або на основі значень, які визначено у шаблоні. Буде відкрито діалогове вікно параметрів проєкту. За його допомогою ви зможете визначити специфічні для проєкту властивості, зокрема назву проєкту, керівника та дати початку та завершення.

Якщо ви створюєте ваш перший проєкт, вам варто створити записи виконавців (ресурсів) у окремому файлі. Коли ви посилатиметеся на цей файл у ваших проєктах, вам не потрібно буде повторно визначати ваші ресурси. Крім того, ви зможете координувати використання ресурсів між проєктами.

Див. керування виконавцями (ресурсами).

Якщо ви хочете координувати використання виконавців у різних проєктах, файли ваших проєктів мають зберігатися у одному каталозі.

Зручною може бути структура, подібна до такої:

Plan
    !-- Ресурси
    !   !-- СпільніРесурси.plan
    !-- МодуліЗавдань
    !   !-- Модулі завдань (якщо такі є)
    !-- Шаблони
    !   !-- Шаблони проєктів (якщо такі є)
    !-- Проєкти
    !   !-- <проєкт 1>.plan
    !   !-- <проєкт 2>.plan
    !   !-- тощо