Користування панелями перегляду

Опис

Редактор завдань — панель перегляду, на якій буде показано ієрархічну структуру даних завдання. Більшість даних на панелі редактора завдань можна редагувати на місці.

Навігація

Ви можете здійснювати навігацію деревоподібним списком за допомогою клавіатури:

+

Розгорнути придатний до розгортання рядок.

-

Згорнути придатний до згортання пункт.

Перейти до попереднього стовпчика у тому самому рядку.

Перейти до наступного стовпчика у тому самому рядку.

Перейти до попереднього рядка у тому самому стовпчику.

Перейти до наступного рядка у тому самому стовпчику.

Home

Перейти до першого рядка, першого стовпчика.

End

Перейти до останнього рядка, останнього стовпчика.

Page Up

Перейти до першого видимого рядка у поточному стовпчику.

Page Down

Перейти до останнього видимого рядка у поточному стовпчику.

Редагування даних

Придатні до редагування записи можна відкрити подвійним клацанням на записі. Якщо користуватися клавіатурою, натискання F2 відкриває поточний пункт.

При редагуванні запису ви можете перейти до наступного редагованого запису у такий спосіб:

Ctrl+Alt+

Перейти до попереднього придатного до редагування пункту у поточному рядку.

Ctrl+Alt+

Перейти до наступного придатного до редагування пункту у поточному рядку.

Ctrl+Alt+

Перейти до наступного придатного до редагування пункту у попередніх рядках.

Ctrl+Alt+

Перейти до наступного придатного до редагування пункту у наступних рядках.

Перетягування зі скиданням та копіювання зі вставленням

На більшості панелей програми передбачено можливість перетягування елементів зі скиданням або копіювання зі вставленням. Звичайні діаграми та діаграми Ґанта можна перетягувати до програм, у яких передбачено обробку зображень. Для даних таблиць використано звичайний тип даних MIME HTML, отже їх можна скидати до вікна будь-якої програми, де передбачено обробку даних у цьому форматі. Якщо на панелі передбачено підтримку пересування або копіювання пунктів на внутрішньому рівні, наприклад на панелі редактора завдань, пункти можна пересувати або копіювати.