Створення шаблонів звітів в ODT

Опис

Шаблони звітів у форматі Open Document Text є звичайними файлами ODT, які можна створити за допомогою будь-якого текстового процесора із підтримкою ODT, зокрема Calligra Words або LibreOffice Writer. Методологічно, слід використати змінні полів користувача для зберігання посилань на відомості, які має бути отримано від проєкту. Змінні Writer називаються поля користувача. Вставити їх можна за допомогою пункту меню ВставкаПолеІнші поляЗмінніПоле користувача. У Words ці поля мають назву нетипові змінні. Їх можна вставити за допомогою пункту бічної панелі «Редагування тексту»ЗміннаНетипова.

Найпростішим способом створення шаблона проєкту є внесення змін до наявного шаблона, оскільки у ньому вже визначено усі поля користувача.

Змінні поля користувача

Змінні

Змінні використовуються для того, щоб засіб створення звітів міг видобути дані з проєкту.

Змінна може бути посиланням на окреме поле даних, посиланням на дані таблиці або посиланням на дані діаграми.

Окреме поле даних

Запис змінної окремого поля даних має такий формат:

назва групи даних.властивість = ідентифікатор властивості

де

 • значенням назва групи даних може бути tr, project або schedule (див. нижче).

 • значення властивість робить назву поля користувача унікальною.

 • ідентифікатор властивості ідентифікує властивість у групі даних.

Дані таблиці

Таблиця у шаблоні звіту складається зі змінної, яка задає дані таблиці, яку слід використати.

Назва змінної має починатися з table (наприклад, tableTasks), з значенням змінної має бути назва таблиці даних (наприклад, tasks).

Одразу після змінної слід вставити таблиці і заповнити стовпчики змінними полів користувача, які визначають те, які з властивостей слід отримати з таблиці, яку вказано вище. Ці змінні повинні мати назви, які починаються із назви змінної таблиці, розташованої вище.

Формат цих змінних є таким:

tableTasks.властивість = ідентифікатор властивості

де

 • властивість робить назву поля користувача унікальною.

 • ідентифікатор властивості ідентифікує властивість у групі даних.

Дані діаграми

Діаграма у шаблоні звіту складається зі змінної, яка задає дані, які слід використати у діаграмі.

Назва змінної має починатися з chart (наприклад, chartBudgetCost), а значення змінної вказує групу даних та значення, які буде використано для діаграми.

Запис змінної має такий формат (зверніть увагу на крапки з комами):

назва = група даних; values=список властивостей даних, відокремлених комами;

де

 • назва має починатися з chart (наприклад, chartBudgetCost)

 • група даних

 • список властивостей даних, відокремлених комами визначає властивості у групі даних.

Приклад:

chartBudget = project; values=bcws cost, bcwp cost, acwp cost;

Перекладені мітки

Перекладені мітки надають змогу створювати загальні шаблони звітів, якими можна буде користуватися різними мовами.

Назва змінноїЗначення змінної

tr.project

Проєкт

tr.manager

Керівник

tr.schedule

Розклад

tr.bcws

БВЗР

tr.bcwp

БВВР

tr.acwp

ДВВР

tr.spi

ІВП

tr.cpi

ІВР

Значення проєкту

Показує значення з головного проєкту.

Назва змінноїЗначення змінноїОпис

project.name

Назва

Назва проєкту

project.manager

Керівник

Ім'я керівника проєкту

project.bcwscost

БВЗР — Вартість

Бюджетна вартість запланованої роботи на основі вартості

project.bcwpcost

БВВР — Вартість

Бюджетна вартість виконаної роботи на основі вартості

project.acwpcost

ДВВР — Вартість

Поточна вартість виконаної роботи на основі вартості

project.spicost

ІВП (вартість)

Індекс виконання плану на основі вартості

project.cpicost

ІВР (вартість)

Індекс вартості роботи на основі вартості

project.bcwseffort

БВЗР — Обсяг робіт

Бюджетна вартість запланованої роботи на основі обсягу робіт

project.bcwpeffort

БВВР — Обсяг робіт

Бюджетна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт

project.acwpeffort

ДВВР — Обсяг робіт

Поточна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт

project.spieffort

ІВП (обсяг)

Індекс виконання плану на основі обсягу робіт

project.cpieffort

ІВР (обсяг)

Індекс вартості роботи на основі обсягу робіт

Значення розкладу

Показує значення з поточного розкладу.

Назва змінноїЗначення змінноїОпис

schedule.name

Назва

Назва розкладу

schedule.state

Стан

Стан розкладу

schedule.direction

Назва

Напрям створення розкладу

schedule.overbooking

Перевищення

Перевищення

schedule.distribution

Розподіл

Розподіл

schedule.plannedstart

Запланований початок

Запланований початок

schedule.plannedfinish

Заплановане завершення

Заплановане завершення

schedule.scheduler

Планування

Планування

schedule.granularity

Рівень модульності

Рівень модульності

schedule.mode

Режим

Режим планування (автоматичний або вручну)

Таблиці

Підтримувані типи таблиць:

 • tasks

 • taskstatus

 • schedules

 • projects

Щоб створити таблицю, вставте змінну одразу перед таблицею до вашого файл шаблона. Назва змінної ідетифікує таблицю. Вона має починатися зі слова table, наприклад tableTaskStatus.

Значення змінної використовується для визначення даних, які буде отримано. Воно має збігатися із назвою однієї із підтримуваних таблиць із наведеного вище списку, наприклад taskstatus.

Ви можете вставляти змінні до комірок таблиці за допомогою назви і значення із наведеної нижче таблиці.

Зауважте, що у таблиці розкладів передбачено підтримку значень, які описано вище у розділі значення розкладів.

Для таблиць проєктів, завдань і стану завдань передбачено підтримку таких значень:

Назва змінноїЗначення змінноїОпис

назва таблиці.name

Назва

Назва завдання або проєкту

назва таблиці.wbscode

Код СРР

назва таблиці.type

Тип

Тип завдання

назва таблиці.responsible

Відповідальний

назва таблиці.allocation

Розподіл

назва таблиці.estimatetype

Тип оцінки

назва таблиці.calendar

Календар

назва таблиці.estimate

Оцінка

Найімовірніша оцінка

назва таблиці.optimistic

Оптимістичне

Оптимістична частка

назва таблиці.pessimistic

Песимістичне

Песимістична частка

назва таблиці.risk

Ризик

Оцінка неточності

назва таблиці.constraint

Часові рамки

Тип часового обмеження

назва таблиці.constraintstart

Часові рамки початку

Часові рамки початку

назва таблиці.constraintend

Часові рамки завершення

Часові рамки завершення

назва таблиці.runingaccount

Поточний запис

Запис для поточних витрат

назва таблиці.startupaccount

Початковий запис

Запис для початкової вартості завдання

назва таблиці.startupcost

Початкова вартість

Витрати, заплановані на початку завдання

назва таблиці.shutdownaccount

Остаточний запис

Запис для завершальної вартості завдання

назва таблиці.shutdowncost

Остаточна вартість

Витрати, понесені на момент завершення завдання

назва таблиці.description

Опис

Опис завдання

назва таблиці.expected

Очікуване

Обчислена найімовірніша оцінка

назва таблиці.optimistic

Оптимістичне

Обчислена оптимістична оцінка

назва таблиці.pessimistic

Песимістичне

Обчислена песимістична оцінка

назва таблиці.starttime

Час початку

Час початку за розкладом

назва таблиці.endtime

Час завершення

Час завершення за розкладом

назва таблиці.duration

Тривалість

Тривалість за розкладом

назва таблиці.earlystart

Ранній початок

Перша можлива дата початку

назва таблиці.earlyfinish

Раннє завершення

Перша можлива дата завершення

назва таблиці.latestart

Пізній початок

Остання можлива дата початку

назва таблиці.latefinish

Пізнє завершення

Остання можлива дата завершення

назва таблиці.positivefloat

Додатній резерв

назва таблиці.freefloat

Вільний резерв

назва таблиці.negativefloat

Від’ємний резерв

назва таблиці.startfloat

Початковий резерв

назва таблиці.finishfloat

Завершальний резерв

назва таблиці.assignaments

Призначення

Призначення виконавців

назва таблиці.varianceest

Відхилення (Оц)

Обчислене відхилення оцінки

назва таблиці.variancedur

Відхилення (Трив)

Обчислене відхилення тривалості

назва таблиці.optimisticdur

Оптимістична (Трив.)

Обчислена оптимістична тривалість

назва таблиці.pessimisticdur

Песимістична (Трив.)

Обчислена песимістична тривалість

назва таблиці.status

Стан

Стан завдання, який буде показано на панелі стану завдання

назва таблиці.completion

% виконання

Рівень виконання завдання

назва таблиці.plannedeffort

Запланований обсяг робіт

Запланований обсяг робіт

назва таблиці.actualeffort

Поточний обсяг робіт

Поточне виконання робіт

назва таблиці.remaningeffort

Залишковий обсяг робіт

Обсяг робіт, що залишився

назва таблиці.plannedcost

Запланована вартість

Заплановану вартість

назва таблиці.actualcost

Поточна вартість

Поточну вартість

назва таблиці.actualstart

Поточний початок

Поточний початок

назва таблиці.started

Почато

назва таблиці.actualfinish

Поточне завершення

Поточне завершення

назва таблиці.finished

Завершено

назва таблиці.schedulingstatus

Стан планування

Стан планування

назва таблиці.bcws

БВЗР

Бюджетна вартість запланованої роботи (на основі вартості)

назва таблиці.bcwp

БВВР

Бюджетна вартість виконаної роботи (на основі вартості)

назва таблиці.acwp

ДВВР

Поточна вартість виконаної роботи (на основі вартості)

назва таблиці.spi

ІВП

Індекс виконання плану

назва таблиці.critical

Критичний

Завдання є критичним

назва таблиці.criticalpath

Критичний ланцюжок

Завдання належить до критичного ланцюжка

назва таблиці.notscheduled

Не включено до розкладу

Не є цікавим

назва таблиці.assignmentmissing

Не вказано призначення

Не є цікавим

назва таблиці.resourceoverbooked

Перевищено можливості

Не є цікавим

назва таблиці.resourceunavailable

Виконавець недоступний

Не є цікавим

назва таблиці.constrainterror

Помилка у часових рамках

Не є цікавим

назва таблиця.effortnotmet

Невідповідний обсяг робіт

Не є цікавим

назва таблиці.schedulingerror

Помилка планування

Не є цікавим

назва таблиці.level

Рівень вузла, рівень

Не є цікавим

назва таблиці.statusnote

Нотатки щодо стану

Зауваження: не реалізовано

назва таблиці.owner

Власник

Не варто використовувати, не є аж надто цікавими

назва таблиці.status

Стан

Не варто використовувати, не є аж надто цікавими

назва таблиці.time

Час

Не варто використовувати, не є аж надто цікавими

Діаграма

Може бути використано вставленням змінної із назвою chartX (X=якийсь текст, щоб зробити назву змінної унікальною) зі значенням project до того, як діаграму буде використано.

Змінна має такий формат:

Змінна: Назва: chartX (X=якийсь текст) Значення: project; values=дані;

де дані є списком відокремлених комами значень, які слід включити до діаграми.

Можливі значення параметра дані:

 • >bcws effort — бюджетна вартість запланованої роботи на основі обсягу робіт.

 • bcwp effort — бюджетна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт.

 • acwp effort — поточна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт.

 • spi effort — індекс виконання плану на основі обсягу робіт.

 • cpi effort — індекс вартості роботи на основі обсягу робіт.

 • bcws cost — бюджетна вартість запланованої роботи на основі вартості.

 • bcwp cost — бюджетна вартість виконаної роботи на основі вартості.

 • acwp cost — поточна вартість виконаної роботи на основі вартості.

 • spi cost — індекс виконання плану на основі вартості робіт.

 • cpi cost — індекс вартості роботи на основі вартості.

У діаграмі, яку ви створите у вашому шаблоні, має бути та сама (або більша) кількість стовпчиків, що і кількість значень, які ви вказали у вашій змінній.

Приклад:

Назва змінної: chart1 Значення: project; values=bcws cost,bcwp cost, acwp cost;

Зауважте, що не можна одночасно використовувати значення на основі обсягу робіт і на основі вартості робіт. Якщо вам потрібно показати обидва типи значень, створіть дві окремі діаграми.

Діаграма Ґанта

Не підтримується.