Hoofdstuk 4. kdesvn via de commandoregel gebruiken

Overzicht

Sommige subversion opdrachten kunnen via de commandoregel worden uitgevoerd, bijv., zoals een standaard commandoregel client maar interactie met een gebruiker gebeurt via het UI. De standaard syntax is kdesvn exec command parameter url.

Als een enkele revisie van een enkele URL is gewenst, dan kan dit als parameter ingesteld worden via

svn://your-server/path-to-repository/item?rev=<your-rev>

. Dit overschrijft de optie -r <rev>.

Een revisie kunt u opgeven als een nummer of als HEAD of BASE of als een datum zoals {YYYY-MM-DD}.