Informatie over KIO::ksvn voor programmeurs

Opmerking

U kunt dit gedeelte overslaan indien u niet geïnteresseerd bent in KIO-programmeren.

KIO::ksvn::special kent de volgende bewerkingen.

Commandolijst

Tabel 3.1. Commando overzicht voor KIO::ksvn::special

CommandonaamNumerieke idParameter lijstIn de huidige versie ingevoerd?
Checkout1

KURL repository, KURL target, int revnumber, QString revkind

Het doel wordt niet veranderd, bijv., maar de inhoud wordt uitgecheckt zonder een submap te maken! b.v. de bron is http://server/repos/project/trunk en als het doel is /home/user/proj/, dan zal de inhoud van trunk gekopieerd worden naar /home/user/proj/ en niet naar /home/user/proj/trunk/!

Ja
Bijwerken2

KURL url, int revnum, QString revstring

Indien revnum < 0 de revstring is ingevoegd. De omschrijving van de opbouw van revstring vindt u in de Appendix.

Ja
Vastleggen (commit)3

KURL::List urls

Geeft een overzicht met lokale URL's om vast te leggen. Vraagt naar een log

Ja
Log4

int startrevnumber, QString startrevstring, int endrevnumber, QString endrevstring, KURL::List

Gebruik dit voorzichtig - dit kan veel data produceren.

Ja
Importeren5KURL targetrepository, KURL sourcepathJa
Toevoegen6KURLJa
Del7KURL::ListJa
Terugdraaien8

KURL::List

Terugdraaien in KIO is altijd niet-recursief, geen vragen (aanroepend programma moet dat zelf doen)

Ja
Status9

KURL item, bool checkRepos, bool recurse

item - het item waarover informatie opgevraagd moet worden, checkRepos - controleert of er nieuwere versies zijn in de repository, recurse - controleert recursief of niet.

Ja
Mkdir10KURL::ListJa
Oplossen11KURL, bool recursiveJa
Wisselen12KURL working_copy_path, KURL new_repository_url, bool recursive,int revnumber, QString revkindJa
Diff13

URL uri1, KURL uri2, int r1, QString rstring1, int r2, QString rstring 2, bool recursive

Voor verschillen tussen het repository bestand:/// en de werkkopie, de URL van de werkkopie kan zonder protocol ingesteld worden!

Ja


Teruggegeven waarden

Return waarden mogen gegeven worden via metadata, lees apidoc voor de details.

Tabel 3.2. Inhoud van metagegevens

SleutelMogelijk waarde
padHet pad van het item waarop een actie is uitgevoerd, bijv. een gegeven url.
actieNumeric action type
soortSoort item (meestal een map of een bestand)
mime_tSubversion mimetype van item
InhoudDe inhoud (subversion waarde)
propEigenschappen (subversion waarde)
revDe resulterende revisie of de revisie waarmee is gewerkt
tekenreeksIntern leesbare bericht.
loggedactionDoor subversion gedefinieerde actie string voor item (A,M,D)
loggedcopyfrompathVia welk pad gekopieerd? (mag leeg zijn)
loggedcopyfromrevisionVan welke revisie gekopieerd? (mag < 0)
loggedpathVia welk enkel pad de logged actie worden weggeschreven. (pad is ingesteld naar het opgeroepen url)
diffresultEen regel van een verschil output