Commandolijst

Als in het volgende overzicht als mogelijke parameter -r revisie is gegeven, dan kunt u dit instellen als url?rev=de-revisie.

Tabel 4.1. Subversion commando's

CommandoBetekenisGeaccepteerde opties
commit (or ci)Legt veranderingen van een item vast (commit) naar de repository 
logGeeft de log van een item-r startrevision:endrevision -l limit_display
catToont de inhoud van een item.-r revision
copy (of cp)Kopieert een item binnen een werkkopie of een repository. Als er geen doel is opgegeven, dan vraagt kdesvn ernaar. 
move (of mv, rename)Verplaats/Herbenoem een item binnen een werkkopie of een repository. Als er geen doel is opgegeven, dan vraagt kdesvn ernaar. 
getVerkrijg de inhoud van een item en slaat het op-r revision -o <outputfile> (output is vereist!)
blame (of annotate)Aantekeningen bij bestand-r startrevisie:eindrevisie
bijwerkenEen item in de werkkopie updaten-r revision
diffVergelijk (diff) twee revisie´s van een item of vergelijk (diff) twee items bij bepaalde revisie´s.-r startrev:endrev
infoGedetailleerde informatie over een item.-r revision
checkout (of co)Checkout repository-pad naar een nieuw werkkopie-pad. Er wordt gevraagd naar het doelpad en de bron-revisie. 
checkoutto (of coto)Checkout repository-pad naar een nieuw werkkopie-pad. Er wordt gevraagd naar het verschil van de bronpad en bron-revisie. 
exporterenExporteert de repository- of werkkopie-pad naar een map. Er wordt gevraagd naar het doelpad en de bron-revisie. 
exporttoExporteert repository- of werkkopie-path naar een map. Er wordt gevraagd naar het bronpad en de bron-revisie. 
delete (del, remove, rm)verwijder de url(s) van de repository of de werkkopie. 
addVoegt een URL toe aan een werkkopie. De URL moet aan een werkkopie toebehoren (het is niet een import!) 
revert (of undo)Maakt de huidige veranderingen aan de werkkopie weer ongedaan. Mag alleen gebruikt worden bij werkkopieën! 
checknew (of addnew)Controleert in een opgegeven URL voor nieuwe, items zonder revisie en voegt ze dan (indien gewenst) toe aan de werkkopie. 
boomstructuurToont de revisie-boom van een item (alleen het eerste argument), Als de URL met de parameter ?rev=xxx wordt gegeven, dan start de revisie-boom vanaf hier.-r startrev:endrev
vergrendelenVergrendel url(s), als de parameter -f wordt meegegeven dan worden bestaande vergrendelingen verwijderd.-f
ontgrendelenOntgrendeld een url(s), Als de parameter -f wordt meegegeven worden ook vergrendelingen die niet in eigendom zijn ontgrendeld en niet bestaande vergrendelingen overgeslagen.-f
helpToont deze pagina 


Tabel 4.2. Parameters voor subversion commando's

ParameterMogelijke waardentoegestaan voor
-rrevisie of beginrev:einderevalles behalve vastleggen (commit)
-R(geen)alles behalve vastleggen (commit)
-obestandsnaamget
-laantallog
-f(geen)(un-)lock


Het log commando

Het log commando geeft een venster met de log van het gegeven URL. Met subversion 1.2 of hoger accepteert het filters bijv. hoeveel items het moet vertonen.

In het venster kan men log-entries selecteren en de verschillen daartussen zien.

Voorbeeld 4.1. Toon de laatste 20 toevoeg (commit) logs

kdesvn exec log -l 20 -r HEAD:1 myfile.c

Let op de volgorde van de revisie's: U wilt van HEAD naar START gaan voor de LAATSTE. Geef daarom revisie HEAD op als startpunt, anders krijgt u de eerste 20 entries te zien.


Het diff commando

U krijgt de verschillen te zien tussen revisie's van een item of tussen items in een dezelfde werkkopie of repository. Als u de revisie's van een item vergelijkt (diff), dan mag u deze revisie's opgeven als -r STARTREV:ENDREV. Als u een item in een werkkopie zonder een revisie vergelijkt (gediff't), dan wordt het verschil met de repository getoond.

Voorbeeld 4.2. Toon het verschil tegen de repository, bijv. lokale wijzigingen

kdesvn exec diff myfile.c


Voorbeeld 4.3. Toont de verschillen tussen revisie's

kdesvn exec diff -r 21:20 myfile.c


Wanneer twee items worden vergeleken (gediff't), dan mogen revisie's worden toegevoegd aan de URL van de items. bijv.:

http://server/path/item?rev=HEAD

Voorbeeld 4.4. Vergelijken (diffing) van twee gemarkeerde versie's

kdesvn exec diff http://www.alwins-world.de/repos/kdesvn/tags/rel_0_6_2 http://www.alwins-world.de/repos/kdesvn/tags/rel_0_6_3