Lokalize käsiraamat

Nick Shaforostoff

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.5 (2012-02-20)

Lokalize on arvutipõhine tõlkesüsteem (CAT), mis seab eesmärgiks tootlikkuse ja kvaliteedi. See koosneb tavapärastest CAT tööriistadest: tõlkemälu, sõnastik, samuti ainulaadne tõlgete liitmise (sünkroniseerimise) võimalus. Eelkõige on süsteem mõeldud tarkvara tõlkimiseks, kuid väliste teisendamistööriistade abil saab seda teataval määral kasutada ka tekstidokumentide tõlkimiseks.