Змінні

Усі змінні є 8-бітовими невід’ємними цілими числами у діапазоні від 0 до 255. У Microbe передбачено підтримку типових унарних (над однією змінною) і бінарних (над двома змінними) дій, підтримку яких передбачено у PIC. Крім того, у Microbe передбачено підтримку ділення і множення.

Унарні дії

 • rotateleft x — виконує зсув ліворуч бітів змінної x.

 • rotateright x — виконує зсув праворуч бітів змінної x.

 • increment x — збільшує на одиницю змінну x. Якщо значенням x було число 255, після збільшення значення буде занулено.

 • decrement x — зменшує на одиницю змінну x. Якщо значенням x було число 0, після зменшення значенням буде 255.

Арифметика

Підтримувані дії:

 • Додавання: x + y

 • Віднімання: x - y

 • Множення: x * y

 • Ділення: x / y

 • Двійкове виключне АБО: x XOR y

 • Двійкове І: x AND y

 • Двійкове АБО: x OR y

Порівняння

Підтримувані дії:

 • Рівність: x / y

 • Нерівність: x != y

 • Є більшим: x > y

 • Є меншим: x < y

 • Є більшим або рівним: x >= y

 • Є меншим або рівним: x <= y

Приклад:

Приклад 5.10. Порівняння

if PORTA 
>= 5 then
{
    ...
}