Введення-виведення даних PIC

Напрямок порту

Напрямок порту встановлюється встановленням значення TRIS*, де «*» — літера порту. Приклад:

Приклад 5.7. Встановлення напрямків портів

TRISB = b'01111001'

Вище контакти RB1, RB2 і RB7 на PORTB визначено як виходи, а інші контакти на PORTB — як входи. У цьому прикладі b'01111001' — двійкове представлення типу виходів. 1 праворуч відповідає виходу на RB0, а 0 ліворуч — входу на RB7.

Введення-виведення з порту

З портом можна працювати як зі змінною. Приклад:

Приклад 5.8. Запис до порту

x = PORTA

Наведена вище команда встановлює значення PORTA для змінної x.

Введення-виведення з контактів

Кожен контакт на порту можна отримати дописуванням перед номером контакту назви порту. Наприклад, контакт 2 (починаємо з контакту чи ніжки 0) на PORTA позначається як PORTA.0. Синтаксис встановлення стану контакту:

PORTX.N = СТАН

, де СТАН може приймати значення high (відкрито) або low (закрито). Синтаксис перевірки стану контакту:

if PORTX.N is СТАН then

Поєднуючи ці приклади, маємо:

Приклад 5.9. Встановлення і тестування стану контакту

TRISA = 0
TRISB = 255
if PORTA.3 is high then
{
        PORTB.5 = low
}
else
{
        PORTB = PORTA + 15
}