Вивантаження

Для вивантаження програм на PIC у KTechlab використовуються сторонні програматори. Параметри деяких типових програматорів вже визначено. Параметри інших можна додати за допомогою діалогового вікна Параметри.

Список портів буде отримано шляхом сканування послідовних та паралельних портів, які придатні до читання або запису даних. Пошук послідовних портів виконуватиметься у таких діапазонах:

  • /dev/ttyS[0..7]

  • /dev/tts/[0..7]

  • /dev/ttyUSB[0..7]

  • /dev/usb/tts/[0..7]

Пошук паралельних портів виконується у діапазонах:

  • /dev/usb/parport[0..7]

  • /dev/usb/parports/[0..7]