Het dialoogvenster Nieuwe keur

De dialoog toont de naam van het schema waaraan de nieuwe kleur wordt toegevoegd. Voor de nieuwe kleur moet u een naam en een omschrijving opgeven, deze kunnen vrij worden gekozen maar meestal is de naam voor de kleur door de garenfabrikant opgegeven.

Door op de knop Kleuren te klikken komt de standaard KDE kleuren-selectie dialoog te voorschijn. U kunt een kleur kiezen waarna u de parameters kan veranderen om de gekozen kleur aan te passen.

Wanneer de nieuwe kleur aan het schema is toegevoegd, is deze beschikbaar om aan het palet te worden toegevoegd via Paletbeheerder . De kleur kan ook worden aangepast via kleuren kalibreren dialoog .