Het dialoogvenster Calibratie van draadjes

Dit dialoogvenster heeft twee delen

Aan de linkerkant, een lijst met schema's die beschikbaar zijn samen met een lijst van kleuren die in het gekozen schema aanwezig zijn. De kleur-omschrijving krijgt de toevoeging (gekalibreerd) indien het is veranderd in de huidige opening van deze dialoog.

Aan de rechterkant, is de naam en de omschrijving van de huidige gekozen kleur, deze krijgt de toevoeging (aangepast) als de kleur is veranderd, een voorbeeld van de kleur, en de huidige RGB waarden van de kleur.

Ook zien we een knop kleur terugzetten. Deze zet de nu geselecteerde kleur terug naar de waarde die het had toen deze dialoog werd geopend.

Op de knop OK drukken zal alle gewijzigde kleuren vastleggen.

Op de knop Annuleren drukken zal alle gewijzigde kleuren terugbrengen naar hun originele waarden.