Opties op de opdrachtregel

-c

Hiermee kunt URL-adres1 met URL-adres2 vergelijken.

kompare -o

Dit zal URL-adres openen en er wordt aangenomen dat dit bestand diff uitvoer bevat. URL-adres 1 kan ook een '-' zijn en dan word er van stdin (standaard invoer) gelezen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor cvs diff | kompare -o -. Kompare zal een controle uitvoeren om te kijken of het de originele bestanden kan vinden en dan de diff uitvoer in het originele bestand of bestanden in voegen en dat weergeven. De optie -n schakelt het automatisch zoeken uit.

kompare -b

Deze optie zal URL2 in URL1 invoegen, van URL2 word aangenomen dat het diff uitvoer is en dat URL1 het bestand of de map is waar de uitvoer ingevoegd moet worden.

kompare -n

Deze optie schakelt de controle op het vinden van het originele bestand of bestanden in de diff uitvoer uit wanneer er gebruikt word gemaakt van '-' als URL-adres met de optie -o.

kompare -e codering

Gebruik dit om de codering te kiezen als u het vanaf de commandoregel aanroept. Als u niets specificeert zal de standaardcodering worden gebruikt.