Formatteeropties

Links midden in het venster van Kfloppy zal de gebruiker een set van vijf formatteeropties vinden. De bovenste twee zijn keuzerondjes.

Opmerking

Deze term (keuzerondjes) stelt een set van opties voor waarvan er maar één kan worden geselecteerd - vergelijkbaar met een autoradio, waar maar één zender tegelijk aan kan staan.

De onderste twee opties zijn om de diskette een naam te geven. Dit wordt hieronder uitgelegd:

Formatteermethode

Kfloppy kan een diskette formatteren op de volgende twee manieren:

Snel formatteren

Dit zet eenvoudig het nieuwe bestandssysteem op de schijf.

Waarschuwing

Alle gegevens op de schijf gaan verloren, zelfs als de gegevens zelf niet worden gewist.

Met nullen vullen en snel formatteren

Dit formatteert door het eerst vol te schrijven met nullen, waarna het nieuwe bestandssysteem wordt aangemaakt.

Waarschuwing

Alle gegevens op de schijf worden gewist.

Volledig formatteren

Een volledige formattering reserveert de tracks en sectoren opnieuw, plaatst het gekozen bestandssysteem op de diskette, en formatteert de diskette. Hierbij worden de eventuele gevonden foute sectoren geblokkeerd.

Waarschuwing

Alle gegevens op de schijf worden gewist.

Integriteit verifiëren

Dit zorgt ervoor dat Kfloppy controleert of de formattering correct is geschreven. Dit staat toe dat verkeerde sectoren worden geïdentificeerd.

Opmerking

Als er slechte sectors worden gevonden in de verificatiefase van een volledig formatteren, dan het formatteren worden afgebroken en het bestandssysteem wordt niet geschreven!

Volumelabel

De onderste twee opties staan de gebruiker toe om een volumenaam aan de diskette toe te voegen (of om deze te veranderen). Als het keuzevakje Volumenaam: is geselecteerd kan de gebruiker in het tekstvak eronder een naam invullen voor de diskette die geformatteerd gaat worden. Als de diskette wordt geformatteerd zal de volumenaam naar de diskette worden geschreven.

Opmerking

Vanwege de beperkingen van het DOS-bestandssysteem kan een label hoogstens 11 tekens lang zijn. Ter vereenvoudiging neemt Kfloppy aan dat deze limiet geldig is voor alle bestandssystemen.

Opmerking

Het bestandssysteem Minix™ kan geen volumelabel hebben. In dit geval zal Kfloppy het volumelabel negeren.