De knoppen

Aan de rechterkant van Kfloppy staan drie knoppen onder elkaar.

Formatteren

Deze knop start het formatteerproces. Zodra de gebruiker zeker weet dat alle instellingen correct zijn, mag hij of zij het formatteerproces starten door op deze knop te drukken. Verder zal er een verandering te zien zijn in de twee balken langs de onderzijde van Kfloppy.

Het bovenste balk is een statusindicator die informatie geeft over het gaande proces, speciaal over de fouten die tijdens het proces optreden.

Het onderste balk is een voortgangsbalk. Deze laat grafisch en numeriek de voorgang zien van het formatteren, en hierna van het controleren. Voor het starten is deze balk leeg - waarbij het alleen "0%" in het midden laat zien. Als er een proces plaatsvindt, zal de voortgang worden gevolgd, waarbij het vak van links naar rechts wordt gevuld. Tegelijkertijd zal het nummer in het midden verhogen, wat het percentage van het proces voorstelt.

Opmerking

Omdat Kfloppy externe programma's gebruikt se floppy disk te formatteren, is het van deze programma's afhankelijk om voor de juiste information om in staat te zijn de voortgangsbalk te laten zien. Helaas is dat niet het geval. Speciaal de programma's die het bestandssysteem schrijven geven niet genoeg gegevens terug, zodat de voortgangsbalk op 0% blijft.

Belangrijk

Zorg ervoor dat uw diskette niet is aangekoppeld. Kfloppy kan geen aangekoppelde diskettes formatteren.

Opmerking

Kfloppy koppelt de floppy niet zelf af, omdat dit zou kunnen betekenen dat de gebruiker een floppy disk met belangrijke gegevens kan overschrijven.

Help

Dit laat een popup-menu zien met acties om dit handbook te openen, een bug te rapporteren, de taal van de toepassing te veranderen en de auteur en versie van Kfloppy en KDE weer te geven.

Afsluiten

Door op deze knop de klikken wordt Kfloppy afgesloten.