Hoofdstuk 6. programma's uitvoeren in KDevelop

Als u een programma heeft gebouwd dan wilt u het natuurlijk opstarten. Om dit te kunnen doen, moet u eerst Programmastarters voor uw projecten instellen. Een Starter bestaat uit de naam van een uitvoerbaar bestand, een set command line parameters en een execution environment (zoals voer dit programma in een shell uit, of voer dit programma in de debugger uit).

Een programmastarter instellen in KDevelop

Om dit in te stellen gaat u naar UitvoerenStarters instellen, markeer het project waar u een starter voor wilt toevoegen en klikt op de knop . Nu kunt u de naam van het programma opgeven en het pad van waar u het programma wilt uitvoeren. als eerst het programma en/of andere bibliotheken gecompileerd moeten worden voor het starten van het programma dan kunt u dit in een lijst onderaan opgeven: selecteer in het keuzemenu Bouwen, en druk op het symbool rechts van het tekstvak en selecteer het doel dat u gebouwd wilt hebben. In voorbeeld hierboven heb ik het target all uit hetproject 1.deal.II en step-32 uit het project 1.step-32 geselecteerd om zeker te zijn dat de laatste versie van zowel de basis-bibliotheek en het programma zelf gecompileerd zijn voor het opstarten van het programma. Hier kunt u ook opgeven dat u het programma in de debug-mode wilt opstarten door op het Debug symbool te klikken en vervolgens het debug-programma op te geven; deze stap is niet nodig als dit het standaard debug-programma is dat bij het systeem hoort (bijv. gdb bij Linux®).

U kunt nu proberen of u het programma kunt uitvoeren: Selecteer UitvoerenStarter uitvoeren uit het hoofdmenu van KDevelop (of toets Shift+F9) en uw programma zou in een apart subvenster van KDevelop moeten starten . De afbeelding hierboven toont het resultaat: het nieuwe venster Uitvoeren onderaan toont de uitvoer van het programma dat nu is gestart, in dit geval het programma step-32.

Opmerking

Als u meerdere startopdrachten hebt ingesteld kunt u kiezen welke uitgevoerd zou moeten worden wanneer u op Shift+F9 drukt door te gaan naar UitvoerenHuidige instellingen voor starten. Er is geen gemakkelijke manier om de naam van een instelling te bewerken, echter: in het dialoogvenster dat u krijgt wanneer u UitvoerenHuidige instellingen voor starten kiest, dubbelklik op de naam van de configuratie in de boomstructuur links, die u in staat zal stellen om de naam van de configuratie te bewerken.