Enige nuttige sneltoetsen

Een programma uitvoeren
F8Compileren (roept make aan)
Shift+F9Uitvoeren
Alt+F9Voert het programma uit in de debugger: u wilt misschien eerst breakpoints instellen, bijvoorbeeld door met de rechtermuisknop op een bepaalde regel in de broncode te klikken.