Налаштування звітів

Робота з нетиповими звітами

Ви можете налаштувати типові звіти або створити ваші власні звіти на основі типових: натисніть кнопку «Створити», а потім налаштуйте новий звіт. Якщо ви натиснете кнопку «Налаштувати», програма відкриє вкладку «Звіт». Початковою назвою вашого звіту буде назва звіту, на якому його засновано, з додаванням суфікса «Нетиповий». Ви можете змінити цю назву на будь-яку бажану. Ви навіть можете використати назву типового звіту або назву, яку ви вже визначили для іншого нетипового звіту. Крім того, для полегшення розрізнення звітів ви можете скористатися полем «Коментар».

У верхній частині діалогового вікна налаштування звіту ви побачите декілька заголовків вкладок. На кожній з вкладок буде розташовано пункти налаштування різних параметрів звіту.

Вкладка звіту

Налаштування звіту - Звіт

За допомогою цієї вкладки можна вказати основні властивості поточного звіту.

 • Назва звіту: оберіть назву цього звіту.

 • Коментар: введіть коментар, який допоможе згадати вам призначення цього звіту.

 • Перетворити на суми у базовій валюті: позначте цей пункт, щоб наказати програмі перетворити всі значення у звіті у значення, обчислені у базовій грошовій одиниці. Не позначайте пункт, якщо бажаєте бачити значення у початкових валютах. Якщо програмі не вдасться перетворити певні значення, вона їх просто не показуватиме.

 • Позначити як улюблений звіт: натисніть цю кнопку, щоб наказати програмі показувати пункт звіту на домашній сторінці та у групі Улюблені звіти.

Вкладка рядків/стовпчиків

За допомогою цієї вкладки ви зможете налаштувати параметри позначення та впорядкування рядків і стовпчиків. На цій сторінці буде показано різноманітні параметри налаштування, залежно від обраного вами стилю звіту.

Налаштування звіту — Рядки і стовпчики

Для звітів щодо прибутків/витрат та звітів щодо залишкової вартості:

 • Стовпчики: оберіть період часу, який має охоплювати кожен зі стовпчиків.

 • Рядки: оберіть типи рахунків, які слід показувати у рядках цього звіту.

 • Подробиці: визначає рівень деталізації, потрібний для цього звіту.

Ви можете скористатися такими рівнями деталізації:

 • Всі: показувати всі категорії і рахунки.

 • Верхній рівень: показувати лише категорії або рахунки верхнього рівня і підбивати підсумки для всіх підлеглих категорій і рахунків саме за категоріями або рахунками верхнього рівня.

 • Групи: показувати лише суми прибутків, витрат, активів і пасивів.

 • Загалом: показувати лише рядок підсумків.

Для звітів з операцій:

 • Впорядкувати за: оберіть спосіб групування операцій у цьому звіті.

 • Показати стовпчики: Оберіть назви стовпчиків, вміст яких буде показано у звіті. Програма завжди показуватиме дату і суму операції.

 • Включити лише категорії податків: показувати лише категорії, які було позначено як пов’язані з податками.

 • Включити лише рахунки інвестування: показувати лише операції з інвестиційних рахунків.

 • Включити лише кредитні рахунки: показувати лише операції з кредитних рахунків.

Вкладка діаграми

За допомогою цієї вкладки ви можете налаштувати спосіб показу вашого звіту на діаграмі. Докладніше про функціональні можливості показу діаграм можна дізнатися з розділу Графіки і діаграми.

 • Тип діаграми: бажаний вигляд діаграми.

 • Показувати лінії сітки: визначає, чи слід малювати горизонтальні та вертикальні лінії сітки на діаграмі.

 • Малювати на діаграмі числа: визначає, чи слід виводити числові дані на діаграму для обраних точок даних.

 • Типово, показувати як діаграму: визначає, чи буде звіт одразу після відкриття показано як діаграму.

 • Товщина лінії: товщина ліній графіків на діаграмі.

Інші вкладки

Інші вкладки цього діалогового вікна подібні до вкладок вікна пошуку операцій. Будь ласка, зверніться до документації, присвяченої відповідному вікну, щоб дізнатися більше про ці вкладки.