Графіки і діаграми

Перегляд діаграми

Кожен звіт можна переглянути або у текстовій формі або у графічній формі (у формі діаграми). У обох випадках використовуються однакові параметри налаштування. Ви без проблем можете перемикати програму між текстовим та графічним показом звіту натисканням кнопок Діаграма та Звіт, розташованих над панеллю звіту.

Вам слід брати до уваги об’єм даних, які ви бажаєте переглянути на діаграмі: він не повинен перевищувати межі здорового глузду. Використання однакових налаштувань для текстового і графічного представлення означає, що можна так налаштувати звіт, що діаграму буде захаращено, вона набуде непривабливого і неприйнятного з точки зору інформативності вигляду. Сама програма KMyMoney не вживатиме ніяких заходів щодо підтримання ваших діаграм у придатному для показу та корисному вигляді!

Можливі типи діаграм

Лінійний графік

Лінійний графік є одним з найпростіших різновидів діаграми. Для кожної з послідовностей значень програма покаже одну лінію (зазвичай, послідовністю є значення для окремого рахунку або категорії, подробиці наведено нижче). Час позначатиметься за горизонтальною віссю, а суми у грошових одиницях — за вертикальною.

Рівнем деталізації для кожної лінії можна керувати за допомогою вкладки Рядки/Стовпчики налаштування діаграм. Якщо ви оберете рівень деталізації «Верхній рівень», програма створить по одній лінії на кожен з рахунків або кожну категорію вищого рівня, дані якої будуть сумою даних всіх підлеглих рахунків або категорій. Якщо ви оберете рівень «Групи», програма намалює окремі лінії на графіку для прибутків, витрат, активів або пасивів, залежно від інших параметрів.

Стовпчикова діаграма

Стовпчикова діаграма абсолютно подібна до лінійного графіка, але один у ній для кожного часового зрізу буде показано стовпчик, що відповідатиме значенню послідовності.

Секторна діаграма

Секторна діаграма є найпростішою серед діаграм. На ній може бути показано лише один часовий зріз, показ зміни сум з часом неможливий. На цій діаграмі може бути показано лише дані стовпчика «Загалом» обраного типу звіту. Якщо ваш звіт НЕ налаштовано на перетворення сум у базову валюту, стовпчика «Загалом» не буде, отже подібна діаграма взагалі не міститиме корисних відомостей.

Кільцева діаграма

Кільцева діаграма подібна до секторної діаграми, але у ній буде показано по одному «кільцю» для кожного часового зрізу у звіті.