Aanraking

Hier kunt u de andere eigenschappen van het aanraakgedeelte van het tablet wijzigen via het tabblad Aanraking als een aanraakgebied aanwezig is. Het is mogelijk om het aanraakgebied uit te schakelen via de keuzemogelijkheid Aanrakingen inschakelen. Er is ook een sneltoets om het aanraken in en uit te schakelen.

Volgmodus van aanraken

  • Met het scherm overeen laten komen (absolute modus) : in deze modus beweegt de aanraakcursor met een absolute beweging over het tablet. De randen van het tablet komen overeen met de randen van het scherm.

  • Met de cursor overeen laten komen (relatieve modus) : in deze modus beweegt de aanraakcursor met een relatieve beweging over het tablet.

Gebaren

Als Gebaren inschakelen is geactiveerd, kan het tablet gebarengebeurtenissen voor het aanraakapparaat genereren.

  • Schuifafstand : u kunt door het venster heen schuiven door met twee vingers op het tablet een schuifgebaar te maken. U geeft de afstand op in eenheden van het tablet.

  • Zoomafstand : U kunt in- of uitzoomen door met twee vingers uit elkaar of naar elkaar op het tablet een gebaar te maken. U geeft de afstand op in eenheden van het tablet.

  • Taptijd : Deze tijd in milliseconden specificeert wanneer een dubbele tap op het apparaat herkend wordt als rechts klikken

Aanraak-mapping

Hier kunt instellen welk gedeelte van het tablet gebruikt wordt voor welk scherm. Dit is noodzakelijk om in de aanraakmodus het aanraakgebied overeen te laten komen met het gebruikte schermgebied. Lees Dialoogvenster voor de selectie van een gebied voor meer informatie.

Opmerking

Deze optie werkt niet voor de relatieve cursormodus.