Dialoog voor drukkromme

Wijzigen van de drukkromme

De drukkromme definieert hoe de druk van de stylus wordt vertaald. De drukkromme is gedefinieerd via vier punten van een Bézier-kromme. Om deze kromme te wijzigen kunt u de rode punten veranderen en de kromme verplaatsen.

Opmerking

Gebruik uw pen binnen de dialoog van drukkromme om de wijzigingen in de drukkromme direct te zien. Een blauw gebied onder de kromme toont de toegepaste druk van de pen.