Dialoog voor de selectie van en gebied

Het definiëren van het tabletgebied

Hier kunt u een beschikbaar tabletgebied toewijzen aan een geselecteerd schermgebied. Als u de verhoudingen van het tablet wil bewaren dan kan het noodzakelijk zijn om afhankelijk van de resolutie van het scherm het tabletgebied te verkleinen. In dit dialoogvenster kunt u ze voor elk scherm apart instellen.

Hier kunt u tussen volledig scherm (alle verbonden schermen) en elk scherm apart schakelen, door gebruik van de knop Scherm omschakelen. De instellingen voor het tablet worden voor elk scherm apart in een configuratiebestand opgeslagen en toegepast wanneer het betreffende scherm via de sneltoetscombinatie wordt gekozen.

Als u de beeldverhouding van het tablet in het geselecteerde scherm wilt behouden dan kunt u de knop Schermeigenschappen instellen gebruiken. Het tabletgebied wordt berekend en automatisch ingesteld.

Ook kunt u het dialoogvenster Kalibreren openen om zelf uw tablet te kalibreren met de hulp van vier punten op het scherm.

Wanneer de dialoog wordt gesloten, zal het laatst geselecteerde scherm worden gebruikt. Als u het scherm later wilt aanschakelen, dan kunt u de Globale sneltoets gebruiken.

Opmerking

Het tabletgebied werkt alleen in de absolute volgmodus voor pen en aanraken. In de relatieve modus is het volledige tablet in gebruik.