Hoofdstuk 9. Overzicht van de opdrachten

Menu's en sneltoetsen

Het menu Bestand

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Opent een kaartbestand.

BestandRecent geopend

Dit is een sneltoets naar recent geopende kaarten. Als u hierop klikt krijgt u een lijst waarin een aantal van de laatst geopende bestanden. Als u op een ervan klikt wordt dit in Marble geopend-als dit bestand nog steeds op dezelfde locatie aanwezig is.

FileKaarten ophalen... (Ctrl+N)

Toont de dialoog Vers van de pers waarin u extra kaarten voor Marble kunt downloaden, waaronder kaarten van Mars en Venus.

BestandNieuwe kaart aanmaken...

Toont de dialoog van de Assistent voor aanmaken kaarten in Marble waarin u een nieuwe kaart kunt aanmaken met gebruik van de gegevens van Web Map Service (dienst aanmaken kaarten via het web), uw eigen afbeeldingsbestand , of "indexed tiles" (geïndexeerde tegels) van Open Street Map.

BestandGebied ophalen...

Toont de dialoog Gebied ophalen... voor het ophalen van kaartgegevens in verschillende zoomniveaus, voor offline gebruik. Zie Kaartgebieden ophalen voor bijzonderheden.

BestandKaart exporteren... (Ctrl+S)

Exporteert een schermbeeld van Marble's kaart naar een afbeeldingsbestand.

BestandAfdrukken... (Ctrl+P)

Drukt een schermbeeld van Marble's kaart af.

BestandAfdrukvoorbeeld

Opent een venster met een voorbeeld van hoe de kaart wordt afgedrukt.

BestandOffline werken

Als deze optie wordt gekozen haalt Marble niet langer kaartgegevens op van het internet. Er wordt nu alleen in de lokale gegevensbank gezocht. Nieuwe routes kunnen niet worden opgehaald.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit Marble.

Het menu Bewerken

BewerkenKaart kopiëren (Ctrl+C)

Kopieert een schermafdruk van Marble's kaart naar het globale klembord.

BewerkenCoördinaten kopiëren

Kopieert de huidige coördinaten naar het globale klembord.

BewerkenKaart bewerken (Ctrl+E)

Hiermee kunt u de huidige kaart openen in het externe bewerkingsprogramma. In de huidige versie worden Potlatch (in een webbrowser), Merkaartor en JOSM ondersteund, dit zijn programma's voor het bewerken van kaarten.

BewerkenFilm opnemen (Ctrl+Shift+R)

Neemt een film op met Marble.

BewerkenOpnemen stoppen

Stopt de huidige filmopname.

Het menu Beeld

BeeldHuidige locatie

Tonen/verbergen van de locatiepagina in het linkerpaneel. Als uw computer verbonden is met een GPS-apparaat, toont Marble de geografische lengte en breedte van uw huidige locatie.

BeeldKruisdraad

Toont/verbergt een eenvoudige kruisdraad in het midden van de kaart.

BeeldOpnieuw (F5)

Het huidig zichtbare deel van de kaart wordt opnieuw gedownload en op het scherm weergegeven.

BeeldInformatievakken

In dit submenu kunt u de positie van de informatievakken vergrendelen, en de plugins tonen of verbergen die zijn ingeschakeld op de pagina Plugins van het configuratievenster van Marble.

BeeldOnline diensten

De plugin Wikipedia toont artikelen in Wikipedia, met betrekking tot de aarde, als een pictogram in de kaart. Door op een pictogram te klikken wordt een bladerprogramma (browser) gestart, waarin de juiste pagina wordt weergegeven. De gegevens worden geleverd door een dienst op het web, via GeoNames.org. Op dezelfde manier levert de plugin Photos op dit moment foto's via de website van FlickR, voor het delen (sharing) van foto's.

BeeldWolken

Toont een realtime wolkenkaart die elke 3 uur wordt bijgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van beelden van de satellieten GOES, METEOSAT en GMS, die worden gedownload van de pagina voor geostationaire satellietbeelden van de universiteit van Dundee. Met dank aan Hari Nair van het Xplanet Project.

BeeldAtmosfeer

Tonen van de diffuse reflectie van een atmosfeer rondom de aarde.

BeeldSterren

Tonen van de sterren, zoals gezien vanuit het zonnestelsel.

BeeldZoncontrole...

Tonen van de Zoncontrole waarin u de zonschaduw kunt instellen, en de kaart kunt centreren op de positie recht onder de zon.

BeeldZoncontrole...

Tonen van de dialoog van de Tijdcontrole waarin u datum en tijd kunt instellen, en de simulatiesnelheid.

BeeldVerduisteringen in year

Toont de lijst van verduisteringen voor het gekozen jaar met menu-item BeeldToon verduisteringen....

Dit menuonderdeel is alleen beschikbaar wanneer de plugin Verduisteringen actief is.

BeeldToon verduisteringen...

Toont de dialoog voor Verduisteringen waarin u het gewenste jaar kunt opgeven, de dialoog kunt openen voor het instellen van de plugin, gegevens kunt bekijken over het begin, eind en helderheid van de eclips. Kies een eclips in de lijst en druk op Ga naar geselecteerde verduistering om naar de locatie van de verduistering te gaan op de wereldbol..

Dit menuonderdeel is alleen beschikbaar wanneer de plugin Verduisteringen actief is.

Het menu Bladwijzers

BladwijzerBladwijzer toevoegen... (Ctrl+B)

Open de Bladwijzer bewerken-dialoog om een bladwijzer te beheren.

InstellingenBladwijzers tonen

Een keuzevakje voor het tonen van bladwijzers in de kaart.

BladwijzersBasislocatie instellen

Stel de huidige positie in als uw huis.

BladwijzersBladwijzers beheren...

Open de Bladwijzers beheren -dialoog waarin u alle bladwijzers kunt beheren.

BladwijzersStandaard

In dit submenu ziet u al uw standaard locaties.

Het menu Instellingen

InstellingenWerkbalk tonen

Toont of verbergt de werkbalk.

InstellingenStatusbalk tonen

Toont of verbergt de statusbalk.

InstellingenPanelen

Tonen of verbergen van de panelen in Marble.

Tip

U kunt in Marble alle panelen verbergen of tonen in het menu-item InstellingenPanelenAlle panelen tonen/verbergen te selecteren of door op de toets F9 te drukken.

InstellingenBeeldgrootte

Schakelt tussen verschillende beeldgroottes van de kaart in Marble. U kunt kiezen uit de geschikte afmetingen voor screencasts of het mogelijk laten dat de beeldgrootte in Marble aanpasbaar blijft (item Standaard (aanpasbaar)).

InstellingenVolledig scherm (Ctrl+Shift+F)

Wisselt tussen normaal en volledig beeld In volledig scherm is de titelbalk verborgen en het eigenlijke programmavenster vergroot zodat het hele scherm wordt gevuld.

InstellingenVirtuele Globe van Marble...

Toont het configuratiescherm van Marble

Het menu Help

Marble heeft het algemene KDE Help-menu, meer informatie vindt u in het Help Menu van de Basisinformatie van KDE.