Hoofdstuk 7. Kaartgebieden ophalen

Marble is klaar voor gebruik, omdat er al een aantal kaarten zijn geïnstalleerd. Als u op sommige plaatsen inzoomt, worden in de achtergrond meer gedetailleerde kaarten van het huidige kaartthema opgehaald. Dit werkt goed als er een internetverbinding is. Maar wat te doen als u reist naar een stad, waar geen constante internetverbinding beschikbaar is voor het downloaden van kaarten? Plan vooruit, en haal die kaartgebieden op die u wilt gaan gebruiken.

Om te kunnen begrijpen wat er moet worden gedownload, om offline (dus zonder internetverbinding) bepaalde kaartdelen te kunnen laten tonen, moeten we kort het begrip tegels beschouwen, die in Marble intern wordt gebruikt. Een tegel is een afbeelding die overeenkomt met een bepaald gedeelte van de kaart. Tegels worden in Marble naast elkaar geplaatst, om op die manier de hele kaart te vormen. Afhankelijk van de gebruikte projectie, worden tegels gerangschikt in een rechthoek (Platte kaartprojectie, links) of als een bol (Globe, rechts):

Tegels op niveau 1 in Platte kaartprojectie (links) en als globe (rechts)

Als op deze weergave wordt ingezoomd, moeten er steeds meer details worden getoond. Dan zijn de tegels in de bovenstaande schermbeelden te grof. Marble herkent dit automatisch, en schakelt naar het volgende tegelniveau, waarin de tegels meer details bevatten. Zo gaat dit verder: hoe verder er wordt ingezoomd, hoe hoger het tegelniveau is, en dus hoe meer details ze bevatten. In de volgende schets worden de verschillende aantallen tegels (gekleurd) weergegeven, voor hetzelfde kaartgebied, op verschillende tegelniveaus:

Verschillende tegelniveaus in Marble

Als u een kaartgebied ophaalt voor gebruik offline, moet u alle tegels downloaden van dit gebied, voor alle tegelniveaus die u wilt gebruiken. Vanwege het verband tussen de niveaus van tegels en zoom, moet u dit opvatten als het downloaden van alle tegels voor de door u te gebruiken zoomniveaus.

Om dit voor een bepaald gebied te doen, moet u dit gebied zichtbaar maken in het scherm door op de globe in te zoomen en door die te draaien. Selecteer nu het menu-item Bestand+Gebied ophalen... en open de dialoog Gebied ophalen.... De optie Zichtbaar gebied moet geactiveerd blijven, zodat alleen de tegels voor het gebied dat op het scherm zichtbaar is, worden gedownload. Vervolgens selecteert u het Tegelniveaubereik: (zoombereik) van de op te halen tegels. Het eerste veld bevat het laagste, het tweede veld het hoogste op te halen tegelniveau. De tussenliggende tegelniveaus worden ook opgehaald. Marble laat zien hoeveel beelden (tegels) moeten worden gedownload, en past dit aantal aan als u wijzigingen aanbrengt in het op te halen gebied of in het bereik van de tegelniveaus.

Marble's dialoog voor op te halen gebied

In de statusbalk onderin ziet u het tegelniveau dat overeenkomt met het huidige zoomniveau. Merk op dat u mogelijk hiervoor eerst Marble moet instellen: Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk, en selecteer Tegel-zoomniveau tonen.

Drukken op OK start het ophalen van het kaartgebied. U kunt de voortgang hiervan volgen met de voortgangsbalk van Marble (indien geactiveerd).

Als u de coördinaten kent van het op te halen kaartgebied, kunt u die opgeven na klikken op de optie Gebied opgeven. In dat geval wordt het gebied dat op het scherm zichtbaar is genegeerd.

Gedurende de tijd dat de dialoog Gebied ophalen... geopend is, kunt u Marble gewoon blijven gebruiken. Dit is nuttig als er een wachtrij is voor het ophalen van verschillende gebieden of tegelniveaus. U moet dan klikken op de knop Toepassen in plaats van OK om de download te starten.