stringenter (Voer commando in)

Schermafbeelding van de plug-in voor het commando Enter
Interne naam:

stringenter

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Een klein dialoogvenster dat in staat stelt een tekstcommando's voor Kwave in te voeren. Kijk in het hoofdstuk Overzicht van de commando's in die handleiding.

Parameters:
voorinstelling (optioneel)

Een tekst die getoond wordt in het bewerkingsveld bij ingaan van de dialoog. Deze parameter is optioneel, indien weggelaten zal het bewerkingsveld van de dialoog aan het begin leeg zijn.