sonagram (Sonagram)

Schermafbeelding van de plug-in voor het Sonagram
Schermafbeelding van het Sonagramvenster
Interne naam:

sonagram

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Evalueert de huidige selectie door een sonagram te genereren. Een sonagram is een evaluatie van een signaal in de tijd (x-as), frequentie (y-as) en intensiteit (kleur).

Parameters:
FFT punten

Aantal punten in de FFT, een geheel getal tussen 4 en 32767 die de resolutie van de frequentie bepaalt.

vensterfunctie

De vensterfunctie gebruikt voor de FFT berekening, ondersteunde waarden zijn:

waardebeschrijving
geengeen vensterfunctie
hammingHamming-venster
hanningHanning venster
blackmanBlackman venster
triangularDriehoekige venster

kleuren gebruiken

Indien niet-nul, gebruik kleuren voor intensiteit, indien nul gebruik grijswaarden.

wijzigingen in de track

Indien ingesteld op niet-nul, zal het sonagram bijgewerkt worden wanneer het gebied dat is geëvalueerd is gewijzigd. Indien ingesteld op nul zal het nooit worden bijgewerkt.

selectie volgen

Nog niet geïmplementeerd, gebruik nul voor deze parameter.