volume (Volume)

Schermafbeelding van de plug-in voor Volume
Interne naam:

volume

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Met deze plug-in kunt u het volume van de huidige selectie wijzigen met een constante factor. De overeenkomstige dialoog stelt u in staat om deze factor als een numerieke factor gegeven als een drijvendekomma waarde tussen 0,10 en 10,0 in te voeren, als een percentage tussen 1 en 1000 of in decibel tussen -21 en +21.

Gebruik een factor boven 1.0 (of percentage boven 100 of meer dan 0 dB) als het bestand te stil is of een factor onder 1.0 (percentage onder 100 of minder dan 0 dB) als het bestand te luid is.

Parameters:
factor

Een drijvendekomma waarde met de versterkingsfactor.

modus

waardebeschrijving
0factor
1percentage
1decibel