selectrange (Reeks selecteren)

Schermafbeelding van de plug-in voor de Reeks selecteren
Interne naam:

selectrange

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Toont een dialoog om een reeks van samples te selecteren. He begin en de lengte van de selectie kan ingesteld worden ofwel door een tijd in milliseconden, in samples of als een percentage van de totale lengte van het bestand.

Parameters:
beginmodus

Bepaalt de eenheden waarin het begin van de selectie zal worden gegeven.

waardebeschrijving
0milliseconden
1monsters
2percentage van de lengte van het bestand

bereikmodus

Bepaalt de eenheden waarin de lengte van de selectie zal worden gegeven. Zie de beschrijving van de parameter beginmodus voor een lijst met mogelijke waarden.

starten

Het begin van de selectie, in milliseconden, samples of percentage van de lengte van het bestand, afhankelijk van de parameter bereikmodus.

lengte

De lengte van de selectie, in milliseconden, samples of percentage van de lengte van het bestand, afhankelijk van de parameter bereikmodus.