saveblocks (Blokken opslaan)

Schermafbeelding van de plug-in voor Blokken opslaan
Interne naam:

saveblocks

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Slaat alle secties tussen markers, elk in een apart bestand. Elk bestand wordt een naam gegeven die aangepast kan worden door een patroon te gebruiken dat de originele bestandsnaam, een index en het aantal secties.

Het is ook toegestaan dat het bestandsnaampatroon voorwaartse slashes als scheidingstekens voor het pad bevat, wat in staat stel de secties in verschillende submappen te plaatsen. Merk op dat alle witruimtetekens rond zulke scheidingstekens in het pad stilletjes verwijderd worden, om te vermijden dat mappen aangemaakt worden met namen die beginnen of eindigen met een teken voor witruimte.

Parameters:
naam

De naam van het oorspronkelijke bestand, zal gebruikt worden als basisnaam voor de bestandsnamen.

patroon

Een patroon dat gebruikt zal worden voor aanmaken van de namen van de bestanden. Het kan de volge jokertekens bevatten die vervangen zullen worden door de overeenkomstige inhoud bij aanmaken van de uiteindelijke bestandsnaam:

jokertekenbeschrijving
[%nr]Zal vervangen worden door de huidige index van het bestand om op te slaan.
[%count]Zal vervangen worden door het aantal secties dat zal worden opgeslagen.
[%total]Zal vervangen worden door de index van het laatste bestand om op te slaan.
[%filename]Zal vervangen worden door de basisbestandsnaam, zonder pad en zonder extensie.
[%fileinfo{trefwoord}]Zal vervangen worden door de inhoud van een bestandsinformatie geïdentificeerd door trefwoord. Zie sectie Bestandsinformatie voor een lijst met alle beschikbare trefwoorden.
[%title]Zal vervangen worden door de titel van het blok, die genomen wordt uit de beschrijvende tekst van het label aan het begin van het blok. Als die tekst leeg is valt het terug op de titel van het bestand (zie het bestandsinformatie-item "Naam"). Als dit ook niet bestaat zal het terugvallen op de basisbestandsnaam zoals boven beschreven.

Alle numerieke jokertekens kunnen ook een numeriek argument bevatten na de "%" en de identifier, om een bepaald aantal cijfers af te dwingen. Als het aantal vooraf gaat met een 0 dan zal het resultaat voorafgaande nullen bevatten, anders zal het voorafgaande spaties bevatten.

Voorbeeld: [%04nr] produceert een getal tussen 0001 en 9999.

manier van nummering

Bepaal waar de nummering moet beginnen.

waardebeschrijving
0Ga door na de index van de hoogste index die al bestaat, dit zorgt dat bestaande bestanden niet worden overschreven.
1Begin altijd met index 1, met het risico van overschrijven van bestaande bestanden.

alleen selectie

waardebeschrijving
0Sla alle secties van het gehele bestand op.
1Sla alleen de secties in de huidige selectie op. Als er niets is geselecteerd zal het gehele bestand worden opgeslagen.