fileinfo (Bestandsinformatie)

Schermafbeelding van de plug-in voor de bestandsinformatie
Interne naam:

fileinfo

Type plug-in:

GUI

Beschrijving:

Biedt een dialoogvenster om parameters te bekijken en te wijzigen en metagegevens van het nu geopende bestand. Zie sectie Bestandseigenschappen in deze handleiding.