export_k3b (naar K3b project exporteren)

Schermafbeelding van de plug-in voor K3b exporteren
Interne naam:

export_k3b

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Slaat alle secties tussen markeringen op in een apart bestand en maakt een K3b projectbestand aan. Nadat alle bestanden met succes zijn geschreven is het mogelijk om K3b te starten en het resultaat te branden naar een audio-CD. Dit is nuttig voor opsplitsen van een bestand met een opname die bestaat uit verschillende delen, die zijn gescheiden door labels en daarna het te branden naar een audio-CD met meerdere tracks, inclusief CD-tekst metagegevens die genomen worden uit de beschrijvingen van de labels.

(Deze plug-in gebruikt intern de plug-in saveblocks (Blokken opslaan).)

Parameters:
bestandsnaam

De naam van het K3b-projectbestand, zal gebruikt worden als basisnaam voor de geëxporteerde bestandsnamen.

patroon

Een patroon dat gebruikt zal worden voor detecteren van titel en artiest uit het label aan het begin van een sectie. Het ondersteunt de volgende jokertekens die vervangen zullen worden door de overeenkomstige inhoud bij aanmaken van de CD-tekst metagegevens:

jokertekenbeschrijving
[%artist]Zal vervangen worden door de artiest die het overeenkomstige blok uitvoerde of anders de auteur.
[%title]Zal vervangen worden door de titel van het blok, die genomen wordt uit de beschrijvende tekst van het label aan het begin van het blok. Als die tekst leeg is valt het terug op de titel van het bestand (zie het bestandsinformatie-item "Naam"). Als dit ook niet bestaat zal het terugvallen op de basisbestandsnaam zoals boven beschreven.

Voorbeeld: [%title] ([%artist]) zal als auteur Beethoven en titel Symphony No. 5 detecteren uit de tekenreeks Symphony No. 5 (Beethoven).

alleen selectie

waardebeschrijving
0Sla alle secties van het gehele bestand op.
1Sla alleen de secties in de huidige selectie op. Als er niets is geselecteerd zal het gehele bestand worden opgeslagen.

locatie voor exporteren

Bepaalt waar de blokken opgeslagen moeten worden.

waardebeschrijving
0Opslaan naar dezelfde map als het K3b-projectbestand.
1Opslaan in een submap van de map van het K3b-projectbestand, met gebruik van de naam van het K3b-projectbestand als basis en achtervoegen van .dir.

overschrijfbeleid

Bepaal waar de nummering moet beginnen.

waardebeschrijving
0Begin altijd met index 1, met het risico van overschrijven van bestaande bestanden.
1Ga door na de index van de hoogste index die al bestaat, dit zorgt dat bestaande bestanden niet worden overschreven.