goto (Ga naar positie)

Schermafbeelding van de plug-in voor Ga naar positie
Interne naam:

goto

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Toont een dialoog met de mogelijkheid om de huidige positie van de selectie in te stellen op een nieuwe waarde, ofwel met een tijd in milliseconden, met een positie in samples of met een percentage van de lengte van het huidige bestand.

Commando's:

goto

Parameters:
modus
waardebeschrijving
0positie is gegeven in milliseconden
1positie is gegeven in samples
2positie is gegeven in percentage van de lengte van het bestand
positie

positie om naar te gaan, in milliseconden, samples of percentage van de lengte van het bestand, afhankelijk van de parameter modus.