Bestanden openen en opslaan

Bestanden openen met Kwave werkt hetzelfde als met de meeste andere toepassingen, u kunt

 • een lijst bestanden op de opdrachtregel specificeren bij het starten van Kwave,

 • een leeg venster met Kwave openen (bijvoorbeeld met BestandNieuw... (Ctrl+W) ) en daar een bestand in stoppen via slepen en loslaten of u kunt

 • een bestand openen via het menu met BestandOpenen (Ctrl+O)

 • of een van de laatste recent geopende bestanden onder BestandRecent geopend

 • sla het huidige bestand op met BestandOpslaan (Ctrl+S),

 • opslaan onder een andere naam met BestandOpslaanals... (Shift+Ctrl+S)

 • sla alle gebieden op die gescheiden worden door markereringen, elk in een eigen bestand, met BestandOpslaanBlokken...

 • of alleen de huidige selectie met BestandOpslaanSelectie...

Ondersteunde bestandsformaten

Kwave ondersteunt de volgende bestandsformaten:

 • Het bestandsformaat met voorkeur van Kwave is (zoals u kunt raden uit de naam) .wav. Dit formaat is erg algemeen in andere "besturingssystemen" en ook algemeen gebruikt in de Plasma™-omgeving.

 • Het tweede formaat dat Kwave ondersteunt is "ASCII". U kunt ook exporteren naar en ook importeren uit ASCII. Wees u er van bewust dat in dit formaat opslaan zeer grote bestanden kan produceren! Het bestandsformaat zal onderstaand beschreven worden.

 • .mp3 en .mp2 importeren is beschikbaar via libmad voor de MP3-decodering in combinatie met id3lib voor decodering ID3-tags en lame voor codering.

 • Ogg/Vorbis (*.ogg) importeren en exporteren. Zie https://www.xiph.org voor details.

 • FLAC (*.flac) importeren en exporteren. Zie https://xiph.org/flac/ voor details.

 • Verder kunt u bestandsformaten zoals *.8svx (Amiga IFF/8SVX Sound File Format), *.au (NeXT, Sun Audio), *.aiff (Audio Interchange Format), *.avr (Audio Visual Research File Format), *.caf (Core Audio Format), *.nist (NIST SPHERE Audio File Format), *.sf (Berkeley, IRCAM, Carl Sound Format), *.smp (Sample Vision Format), *.snd (NeXT, Sun Audio), *.voc (Creative Voice) en andere via de plug-in audiofile.

Converteren naar en van .wav

De beste manier om met formaten anders dan die ondersteund worden door Kwave is om een extern conversieprogramma te gebruiken. Een goede set hulpmiddelen hiervoor zit in het pakket SoX, ze bevatten ook enige mooie documentatie!

De plannen voor de toekomst bevatten ondersteuning voor import- en ook exportfilters voor meer formaten en mogelijk een filter voor een door de gebruiker te definiëren script met een aanroep naar een extern filter, zodat zelfs formaten niet ondersteunt door SoX gelezen en/of geschreven kunnen worden.

Formaat van ASCII bestanden

Het ASCII-formaat is tamelijk nuttig voor wetenschappelijke en onderwijsdoeleinden. Vanwege zijn eenvoudige formaat kunt u ofwel zelf eenvoudige bestanden met een tekstbewerker maken of u kunt de uitvoer van een andere toepassing gebruiken en het naar ASCII converteren. Omdat het formaat werkelijk heel eenvoudig is, zou u geen grote problemen ondervinden in het schrijven van een converter en de meeste wetenschappelijke toepassingen hebben gewoonlijk een soort van eigen ASCII-formaat voor exporteren.

Het formaat van een ASCII bestand is tamelijk eenvoudig en bevat de volgende regels:

 1. Aan het begin van het bestand komt een blok met eigenschappen, met één eigenschap per regel.

 2. Elke regel met een eigenschap begint met ##.

 3. Na de eigenschappen komt een lijst met samples, met één sample per regel. Bij gebruik van meerdere kanalen, worden de samples gescheiden door komma's.

 4. Regels mogen eindigen met een teken carriage-return en/of een line-feed (dus DOS bestanden worden ook ondersteund). Maar, bij opslaan, zullen bestanden altijd opgeslagen worden met het teken line-feed als het eind van de regel.

 5. Lege regels en tekens na een # worden behandeld als commentaar en worden genegeerd.

 6. Waarden moeten gegeven worden in het formaat geheel getal met teken in een reeks met 24 bits, wat het interne opslagformaat is van Kwave.

 7. Alles na een # (behalve eigenschapregels, zie boven) zullen als commentaat worden behandeld en genegeerd. Lege regels zullen ook genegeerd worden.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudig ASCII bestand dat een sinusgolf representeert met elf samples:

Voorbeeld 3.1. inhoud van een ASCII bestand met een enkele sinusgolf

## 'rate'=44100
## 'tracks'=2
## 'bits'=16
## 'length'=11
## 'Date'='2013-11-09'
## 'Software'='Kwave-0.8.11 for KDE 4.11.3'
 5930496,  5930496 #      0
    0,  8388352 #      1
 -5930752,  5930496 #      2
 -8388608,     0 #      3
 -5930752, -5930752 #      4
    0, -8388608 #      5
 5930496, -5930752 #      6
 8388352,     0 #      7
 5930496,  5930496 #      8
    0,  8388352 #      9
 -5930752,  5930496 #      10
# EOF