Opdrachtregel

Lijst met bestanden of commando's

Als u Kwave start vanaf de opdrachtregel, dan kunt u een lijst met bestanden specificeren die geopend moeten worden. Het als eerste gespecificeerde bestand zal als eerst geopend worden, daarna de andere bestanden. Elk bestand zal geopend worden in een eigen nieuw venster of subvenster van het zelfde exemplaar van Kwave. Als u jokertekens gebruikt kunt u een groot aantal bestanden in een keer openen.

De volgende opdrachtregel, bijvoorbeeld, start een Kwave en opent alle geluiden geleverd door het freedeskto-XDG geluidsthema, elk in een nieuw venster of subvenster:

% kwave /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/*.ogg

Het is ook mogelijk om tekstcommando's door te geven aan Kwave, gecodeerd als een speciale URI[1], dit zal beschreven worden in een latere sectie.

GUI-type

De parameter --gui=SDI|MDI|TAB laat Kwave starten in een van de drie mogelijke GUI modi: SDI, MDI of TAB.

Qt Toolkit opties

Naast een lijst met bestanden kunt u een lijst met opties voor Qt toolkit zoals -qwindowgeometry specificeren voor het specificeren van grootte en/of positie van het eerst geopende venster van Kwave en/of -display voor het starten van Kwave op een ander scherm.

De volgende opdracht start een Kwave venster met een initiële breedte van 600 pixels en een hoogte van 400 pixels, met de rechter rand gepositioneerd 30 pixels vanaf rechts en 0 pixels vanaf de bovenkant van het scherm.

% kwave --disable-splashscreen -qwindowgeometry 600x400-30+0

Opstartopties

Met de optie --disable-splashscreen kunt u het splashscherm, dat verschijnt bij opstarten van Kwave. Dit kan nuttig zijn wanneer u Kwave start vanuit een script.

De opdrachtoptie --iconic laat Kwave geminimaliseerd opstarten (als pictogram). Dit kan nuttig zijn wanneer u Kwave wilt starten zonder GUI-interactie, bijv. bij uitvoeren vanuit een script. Deze optie schakelt ook impliciet het splashscherm uit!

Door de opdrachtregeloptie --logfile=kwave.log te gebruiken kunt u de reeks acties van een Kwave sessie in een bestand loggen. Dit is nuttig voor debuggen, u zou voor zo'n logbestand gevraagd kunnen worden bij rapporteren van een fout.[1] Universal Resource Identifier