Voorgedefinieerde functienamen en constanten

Alle voorgedefinieerde functies en constanten in KmPlot kunt u zien in menu HelpVoorgedefinieerde Wiskundige Functies. U ziet dan deze pagina van het handboek van KmPlot.

U kunt deze functies en constanten, en zelfs alle zelfgedefinieerde functies, ook gebruiken voor de instellingen van de assen. Zie de paragraaf met de naam “Instellen van de assen”.

Goniometrische functies

Standaard wordt bij goniometrische functies gewerkt in radialen. Dit kunt u veranderen in het menu InstellingenKmPlot Instellen.

sin(x), arcsin(x), cosec(x), arccosec(x)

Dit zijn de sinus, de inverse (of boog-) sinus, de cosecans en de inverse cosecans.

cos(x), arccos(x), sec(x), arcsec(x)

Dit zijn de cosinus, de inverse (of boog-) cosinus, de secans en de inverse secans.

tan(x), arctan(x), cot(x), arccot(x)

Dit zijn de tangens, de inverse (of boog-) tangens, de cotangens en de inverse cotangens.

Hyperbolische functies

De hyperbolische functies.

sinh(x), arcsinh(x), cosech(x), arccosech(x)

De hyperbolische sinus, -inverse (of boog-) sinus, -cosecans en -inverse cosecans.

cosh(x), arccosh(x), sech(x), arcsech(x)

De hyperbolische cosinus, -inverse (of boog-) cosinus, -secans en -inverse secans.

tanh(x), arctanh(x), coth(x), arccoth(x)

De hyperbolische tangens, -inverse (of boog-) tangens, -cotangens en -inverse cotangens.

Andere functies

sqr(x)

Het kwadraat van x (x^2).

sqrt(x)

De (vierkants)wortel van x.

sign(x)

Het teken van x: retourneert 1 als x positief is, 0 als x nul is, of −1 als x negatief is.

H(x)

De Heavyside stapfunctie: 1 als x positief is, 0,5 als x nul is, en 0 als x negatief is.

exp(x)

De exponent van x (e^x).

ln(x)

De natuurlijke logaritme van x (of: de inverse exponent van x).

log(x)

De logaritme, met grondtal 10, van x.

abs(x)

De absolute waarde van x.

floor(x)

Rond af naar het eerste gehele getal kleiner dan of gelijk aan x.

ceil(x)

Rond af naar het eerste gehele getal groter dan of gelijk aan x.

round(x)

Rond x af naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

gamma(x)

De gammafunctie.

factorial(x)

x faculteit (x!).

min(x1,x2,...,xn)

Geeft de kleinste waarde terug van een verzameling getallen {x1,x2,...,xn}.

max(x1,x2,...,xn)

Geeft de grootste waarde terug van een verzameling getallen {x1,x2,...,xn}.

mod(x1,x2,...,xn)

Geeft de modulus terug van een verzameling getallen {x1,x2,...,xn}.

Voorgedefinieerde constanten

pi, π

Constanten voor π (3,14159...).

e

Constante voor het getal van Euler e (2,71828...).