Instellen van het coördinatenstelsel

Deze dialoog kunt u openen in het menu BeeldCoördinatenstelsel.. in de menubalk.

Schermbeeld van de dialoog voor het coördinatenstelsel

Instellen van de assen

Bereik horizontale as

Stelt het bereik in voor de horizontale as. Merk op dat u ook de reeds gedefinieerde functies en constanten kunt gebruiken (zie de paragraaf met de naam “Voorgedefinieerde functienamen en constanten”) voor het opgeven van de grenzen van het bereik. (bijvoorbeeld:, geef Min: de waarde 2*pi). U kunt zelfs hiervoor door u zelf gedefinieerde functies gebruiken. Bijvoorbeeld, met een door u gedefinieerde functie f(x) = x^2, kunt u Min: instellen op f(3). De ondergrens van het bereik wordt dan 9.

Bereik verticale as

Stelt het bereik in voor de verticale as. Zie Bereik horizontale as hier boven.

Afstand horizontale roosterlijnen

Hiermee wordt de horizontale afstand bepaald tussen de roosterlijnen. Wordt Automatisch geselecteerd, dan zal KmPlot zelf een afstand tussen de roosterlijnen bepalen van ongeveer twee centimeters, die ook getalsmatig goed uitkomt. Bij de keus Aangepast, kunt u zelf de horizontale afstand tussen de roosterlijnen invullen. Deze waarde wordt daarna onafhankelijk van de zoom gebruikt. Bijvoorbeeld, vult u de waarde 0,5 in, en het bereik is va 0 tot 8, dan worden er steeds 15 (tussenliggende) roosterlijnen getoond.

Afstand verticale roosterlijnen

Hiermee wordt de afstand bepaald tussen de verticale roosterlijnen. Zie Afstand horizontale roosterlijnen hier boven.