Hoofdstuk 1. Inleiding

KMenuEdit maakt het mogelijk om het menu van KDE starters van toepassingen te bewerken.

KMenuEdit kan gestart worden door met de rechtermuisknop op de knop van de programmastarter te klikken en daarna de Toepassingen bewerken... of door kmenuedit te typen op de KRunner-regel.

KMenuEdit maakt het mogelijk om:

  • Het door de huidige starter van toepassingen gebruikte menu bekijken en bewerken

  • Submenu's en items te Knippen, te Kopiëren en te Plakken

  • Submenu's en items aan te maken en te verwijderen

  • De volgorde van submenu's en items te wijzigen

  • Items te verbergen en nieuwe submenu's en items toe te voegen

Standaard verschijnen alle op de computer geïnstalleerde toepassingen in het menu van de programmastarter van alle gebruikers. Toepassingen kunnen meer dan eens in verschillende menu's verschijnen. Lege submenu-categorieën gedefinieerd in de specificatie van het bureaubladmenu verschijnen ook, maar zijn niet zichtbaar in programmastarters totdat u toepassingen, behorend tot deze categorieën, installeert.

De boomstructuurweergave heeft twee typen items:

  • Submenu: alleen de velden Naam, Toelichting en Beschrijving en de knop om een pictogram te selecteren zijn ingeschakeld, het tabblad Geavanceerd is uitgeschakeld. Elk submenu kan extra submenu's en/of items bevatten.

  • Items: gebruik dit element om de gegevens voor de toepassing die u wilt toevoegen in te voeren. Voor gedetailleerde informatie zie KMenuEdit gebruiken.

KMenuEdit heeft twee modi voor boomstructuurweergave - normaal en met verborgen elementen. Om de laatsten te zien, activeer on de pagina Algemene opties in de instellingendialoog de optie Verborgenen elementen tonen.

Veel extra elementen verschijnen in de verborgen weergavemodus in de boomstructuur. Verschillende verborgen elementen lijken gewoon duplicaten maar hebben verschillende commando-opties. Gewoonlijk zou u nooit deze verborgen elementen moeten wijzigen of u riskeert het breken van sommige functionaliteiten van het systeem.

In de verborgen modus hebt u een speciaal submenu .hidden [Verborgen] als hoogste item in de boomstructuur. Dit speciale submenu is niet te bewerken. In dit submenu zullen alle verwijderde items getoond worden bij het volgende begin van KMenuEdit.

Het is niet mogelijk om elementen die de GUI gebruiken verwijderen in dit speciale submenu. Deze zullen opnieuw verschijnen bij het beginnen van KMenuEdit.

Te gebruiken cases

Pas het menu aan voor een gebruiker

Items opnieuw ordenen

Dit zou gedaan moeten worden in verborgen weergavemodus waar alleen de submenu's en zichtbare items in het menu van de programmastarter worden getoond.

Standaard wordt het menu alfabetisch gesorteerd met de Engelse namen of beschrijvingen. Met andere talen dan Engels zullen sommige submenu's en items daarom in een ongesorteerde volgorde verschijnen.

Gebruik de opties in BewerkenSorteren om ofwel op naam of beschrijving te sorteren. Als u de klassieke programmastarter gebruikt dan moet u de overeenkomstige optie Format in de instellingendialoog. In het starterprogramma Kickoff activeer Toepassingen tonen op naam als u ze hier sorteert op naam.

Uw frequent gebruikte submenu's of items samenvoegen bijv. bovenaan het menu maakt het selecteren ervan gemakkelijker. Om de volgorde van speciale items of submenu's in de boomstructuur te wijzigen gebruikt u de knoppen Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen in de werkbalk of deze acties in het menu.

Alle programmastarters zullen de volgorde van submenu's gedefinieerd in KMenuEdit gebruiken.

Items verwijderen uit het menu Beeld

Alle op een computer geïnstalleerde toepassingen tonen kan voor sommige gebruikers verwarrend zijn zodat u sommige minder frequent gebruikte items of submenu's wilt verbergen. Er zijn twee verschillende manieren om dat te doen:

Schakel om naar normale weergavemodus zonder verborgen elementen. Als u elementen wilt verwijderen dan worden ze verplaatst naar het submenu .hidden [Verborgen]. U kunt ze terugplaatsen in de boomstructuur om ze opnieuw in het menu te krijgen.

Als u een submenu verwijdert zal het echt verwijderd worden met al zijn submenu's en items. Om ze opnieuw te maken kunt u BewerkenNaar systeemmenu herstellen gebruiken, maar dit zal al uw zelfgemaakte submenu's en items en de overeenkomstige .desktop-bestanden ook verwijderen. Deze actie kan niet worden teruggedraaid.

De manier om submenu's en items in het menu van een programmastarter te verwijderen is het activeren van Verborgen element op het tabblad Algemeen en naar de verborgen weergavemodus om te schakelen. In deze modus is het gemakkelijk om wijzigingen terug te draaien zonder de menustructuur te vernietigen. Het enige nadeel is dat u alle elementen in een submenu handmatig moet verbergen om het gehele submenu uit de weergave te krijgen.

Eigen items toevoegen

Om eigen elementen (submenu of item) toe te voegen, gebruikt u de acties in het menu of werkbalk. Elementen hebben een Naam en een Commando nodig, zonder een commando-element zal een element niet opgeslagen worden en uw toevoeging zal verloren gaan.

Als u een element toevoegt, wordt het ingevoegd als subelement bij de nu geaccentueerde positie in de boomstructuur. Verplaats een element door het met de muis te verslepen of met de knop Omlaag verplaatsen naar de onderkant van de boomstructuur om het bovenaan te zetten.

Instellingen van de programmastarter overbrengen

Er is geen manier om menu-instellingen met de GUI over te brengen, u moet dat handmatig doen en de volgende bestanden naar de doelgebruiker te kopiëren:

KMenuEdit slaat de menu-hiërarchie op in menus/applications-kmenuedit.menu in de map $(qtpaths --paths GenericConfigLocation) en desktop-directories in de map $(qtpaths --paths GenericDataLocation) bevat desktop-bestanden voor sub-menu's die hebt gemaakt. In applications/ in de map $(qtpaths --paths GenericDataLocation) vindt u de desktop-bestanden voor de eigen items die u hebt gemaakt.

De sneltoetsen voor elke toepassing worden opgeslagen in kglobalshortcutsrc in de map $(qtpaths --paths GenericConfigLocation), maar exporteren/importeren werkt niet omdat de UUID's van de sneltoetsen niet overeenkomen tussen systemen, zelfs als de .desktop-bestanden hetzelfde zijn. U moet alle sneltoetsen opnieuw handmatig toekennen.