Hoofdstuk 6. Overzicht van de opdrachten

Het hoofdvenster van kdesvn

Het menu Bestand

BestandOpenen (Ctrl+O)

Opent een lokale werkkopie of een al eerder uitgecheckte repository.

BestandRecent geopende URL's

Dit is een sneltoets om recent geopende repositories te openen. Klikken op dit item opent een lijst aan de kant van het menu met verschillende van de meest recent geopende lokale werkkopieën of een repository. Klikken op een specifiek item zal het openen in kdesvn

BestandNieuw (Ctrl+N)

Opent een venster met een nieuw exemplaar van kdesvn

BestandSubversion Admin

Menu-items met beheerstaken voor subversion repositories zoals:

Een nieuwe repository maken en openen
Dump repository naar bestand
Hotcopy een repository
In repository laden en dumpen

Voor meer informatie lees de uitvoer van svnadmin --help

BestandSluiten (Ctrl+W)

Sluit de huidige geopende repository of werkkopie.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Beëindig kdesvn

Het menu Bladwijzers

Lees de helppagina´s van Konqueror.

Het menu Subversion

Algemene subversion actie's

SubversionAlgemeenGeschiedenis van item (Ctrl+L)

Toont de levenslange log van het geselecteerde item. Wees voorzichtig, deze lijst kan erg lang zijn!

SubversionAlgemeenGeschiedenis van item met negeren van kopieën... (Ctrl+Shift+L)

De geschiedenis log voor geselecteerde item tonen zonder volgende kopieën tonen.

SubversionAlgemeenDetails (Ctrl+I)

Toont gedetailleerde informatie over het geselecteerde item(s)

SubversionAlgemeenBlame

Maakt een lijst met aantekeningen (annotatie's) over alle vastleggingen (commit). Dit kan veel tijd kosten!

SubversionAlgemeenBlame bereik

Stelt het bereik in voor de vastleggingen (commit) van een bestand.

SubversionAlge Cat head

Toont de inhoud van de laatste vastgelegde (commit) versie van het item. (Dit kan verschillen met de werkkopie indien er gewerkt is aan de werkkopie!)

SubversionAlgemeenVerplaatsen (F2)

Verplaats of hernoem een item in een werkkopie of in de repository.

SubversionAlgemeenKopiëren (Ctrl+C)

Kopieer een item in werkkopie of in een repository

SubversionAlgemeenGemarkeerde bestanden/mappen verwijderen (Del)

Verwijdert de geselecteerde items. Indien men in een werkkopie werkt, u moet daarna de verwijderingen vastleggen.

SubversionAlgemeenNieuwe map

Een nieuwe map maken.

SubversionAlgemeenMappen importeren in huidige map

Selecteer de mappen die u wilt importeren naar de huidige geselecteerde map.

SubversionAlgemeenRepository uitchecken

Maakt een nieuwe werkkopie van een repository.

SubversionAlgemeenRepository exporteren

Exporteert een repository naar een bestandsysteem, maakt bijv. een schone boom van mappen zonder de subversion-informatie.

SubversionAlgemeenHuidige items vergrendelen

Markeer de huidige items als vergrendeld. Lees voor het gebruik eerst het subversion handboek!

SubversionAlgemeenHuidige items ontgrendelen

Ontgrendel de huidige items. Lees voor het gebruik eerst het subversion handboek!

Werkkopie

SubversionWerkkopieBijwerken naar HEAD

De werkkopie bijwerken naar de HEAD van de repository

SubversionWerkkopieBijwerken naar revisie...

De werkkopie bijwerken naar een bepaalde revisie van de repository.

SubversionWerkkopieVastleggen (commit) (Ctrl+#)

Legt de veranderingen van de gemarkeerde items in de werkkopie vast (commit) naar de repository.

SubversionWerkkopieVerschil bepalen lokale wijzigingen (Ctrl+D)

Toont de lokale verschillen als een diff-output (zonder toegang tot een netwerk). Dit is alleen het verschil tegen de laatste bijgewerkte stand van de werkkopie, niet tegen de versie in de repository.

SubversionWerkkopieVerschil met HEAD (Ctrl+H)

Diff's de huidige werkkopie tegen HEAD van de repository.

SubversionWerkingkopieEigenschappen (Ctrl+P)

Tonen/Bewerken van eigenschappen van het huidige item.

SubversionWerkkopieGemarkeerde bestanden/mappen toevoegen (Insert)

Voeg de gemarkeerde bestanden/mappen toe aan aan revisie controle.

SubversionWerkkopieHuidige veranderingen terugdraaien

Maak de veranderingen in de werkkopie ongedaan naar de laatste bijgewerkte toestand.

SubversionWerkkopieOpgelost markeren

Markeer de in conflict zijnde items als "niet in conflict" en verwijder de daarbij horende bestanden.

SubversionWerkkopieTwee revisies samenvoegen

Voeg twee revisies van een item samen (merge )in de werkkopie.

SubversionWerkkopieHuidige item negeren/negeren opheffen

Bewerk de eigenschap van de bovenliggende map van dit item zo dat dit item gemarkeerd wordt als negeren of juist weer van de negeer-lijst verdwijnt.

SubversionWerkkopieOpruimen

Ruim de werkkopie op en verwijder de aanwezig zijnde (commit-)vergrendelingen.

SubversionWerkkopieRepository switchen

Opent de repositoryboom van een andere werkkopie.

Repository

SubversionRepositoryHuidige repositorypad uitchecken

Maakt een werkkopie van de huidige geselecteerde item als het een map is.

SubversionRepositoryHuidige repositorypad exporteren

Maakt een schone kopie op het lokale bestandsysteem van de geselecteerde item als het een map is.

Acties bekijken

SubversionBeeldBeeld verversen (F5)

Vernieuw de huidige weergave van alle getoonde items. Dit toont de huidige status van alle gevraagde items.

SubversionBeeldBoomweergave van bestanden uitklappen/ Boomweergave van bestanden inklappen

Meer of minder tonen van de boomstructuur van de repository.

SubversionLogcacheStop met bijwerken van de logcache

De log is in de cache en gebruikt om de revisieboomstructuur van een repository te tonen. Afhankelijk van de Internetverbinding, grootte van de subversion-repository en lengte van de geschiedenis kan dit veel tijd kosten. Daarom kunt u het bijwerken van de cache stoppen met deze actie.

SubversionSsh-identiteiten aan ssh-agent toevoegen

Sla het ssh-key-wachtwoord voor de huidige sessie op, zodat het verder niet nodig is om het wachtwoord in te voeren.

Het menu Database

DatabaseInhoud van database tonen

Toont een overzicht over de cache-database-inhoud voor bekende repositories en staat toe om de cache of repository en toegang naar de instellingen van de repository.

DatabaseInstellingen voor de huidige repository

Een dialoog tonen om de instellingen voor de cache, logs en statistieken aan te passen.

De menu's Instellingen en Help

Los van de gemeenschappelijke KDEmenu-items Instellingen en Help beschreven in de Menu Instellingen en Help Menu van de KDE Fundamentals kdesvn is er dit extra menu-item:

InstellingenSnelle instellingen
Laatst geopende URL-adres openen bij het opstarten

Laatst geopende URL-adres herladen indien er niets via de commandoregel is opgegeven.

Logbestanden houden node-veranderingen bij

Genegeerde bestanden tonen

In subversion voor negeren gemarkeerde items wel of niet tonen.

Onbekende bestanden tonen

Niet aan de subversion repository toegevoegde bestanden tonen.

Ongewijzigde items verbergen

Deze actie tonen om alleen gewijzigde bestanden te tonen en een helder en samengevat overzicht te leveren.

Online werken

Offline werkend zal de log-cache niet worden bijgewerkt, de log in de cache kan verschillen van de echt log.